SAL7495, Act: V°26.3-R°27.1 (60 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°26.3-R°27.1  
Act
Date: 1603-08-29
LanguageLatinum

Transcription

2020-10-26 by Jozef D'Hoore
Item joos leunckens sone wijlen camers in zijn(en)/
eygen(en) naeme willem en(de) hans claes gebroederen tot/
des naerbes(chreven) staet te mogen doene behoorl(ijck) geconstitueert/
en(de) geauthoriseert zijnde bijde wees(ca)meren de(ser) stadt/
respective den xvi[e] en xxii[e] augusti bijde lestlev(ende)/
sal naerder blijcken(de) bijde sel(ve) acte in date voors(chreven)/
alhier gesien en(de) gebleken Die sel(ve) joos obligan(do)/
et submitten(do) in forma willem en(de) hans claes/
uuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van(de) voors(chreven)/
authorisatie hebben ind(ivisim) geloeft en(de) geloven midts/
desen die naerbes(chreven) renten van xxiii rinsg(u)l(den) xvi rinsg(u)l(den)/
iii st(uyvers) ii pl(a)c(ken) xii rinsg(u)l(den) iii st(uvers) i pl(eck) en(de) vii rinsg(u)l(den) erffel(ijck)/
die respective(lijck) zijn trecken(de) jan freijsens de/
borchschole jeroen lievens en(de) jo(ffrouw)[e] marg(are)[te] pin/
jaerl(ijcks) opden xiii decemb(ris) zijn trecken(de) opt huys/
genoempt die ploech naerder blijcken(de) bijde schepen(en)
//
gelofte gebuert xiii[e] decemb(ris) 1572 In hac/
camera jaerl(ijcks) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) los/
en(de) vrije gel(ijck) inde sel(ve) gelofte v(er)haelt te leveren/
quolibet assecut(um) midts wel gelofte hebbe/
die sel(ve) jan freysens h(ee)[r] en(de) m(eest)er jan buteyne/
als regent van(de) borchschole jeroen lievens/
en(de) jo(ffrouw)[e] marg(are)[te] gequiteert en(de) quiteren midts/
desen eduwaert de grave en(de) wijlen zijn(e)/
huysvr(ouw)e van(de) personeele geloefte bijd(en) selven/
eduwaert ter sel(ver) tijt gedaen met oock/
mede donderpanden bijde sel(ve) alsdoen gedaen/
gestelt Coram beringhen liebrechts augusti/
xxix 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer