SAL7495, Act: V°37.1 (84 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°37.1  
Act
Date: 1603-09-19
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-02 by Jozef D'Hoore
Item lieven goessheyns woonen(de) s(in)[te] pieters/
rode alhier gearresteerd bij ph(i)lip de pypere/
dienaer ter instan(tie) van jans van dieve(n) coopman/
van wullelaecken(en) woonen(de) tot ghele, die voors(chreven)/
lieven goessheyns om van(de) voors(chreven) arreste ontslaegen/
te wordden heeft geloeft gel(ijck) hij geloeft midts/
desen den voors(chreven) jan van dieve(n) oft hans/
brouwers alhier tot loven woonen(de) te betaelen(e)/
van op heden date des(er) over xiiii[e] daeghen/
de somme van vijftich rinsg(u)l(den) eens, ende/
tseventich rinsg(u)l(den) te kersmisse naestcomen(de)/
met conditie zoo verre de voors(chreven) lieven den/
iersten termijn laet overstrijcken sond(er) betaelen/
dat de voors(chreven) somme van hondert en xx rinsgul(den)/
int geheel v(er)schenen sal sijn als schult met/
rechte v(er)wonnen voor des voors(chreven) is zijn(en)/
persoon(en) en(de) goeden v(er)bonden(de) en(de) v(er)obligerende/
geven(de) hem nu voor als dan gewillichlijck/
daerboven gecond(itioneer)[t]. Coram liebrechts rivieren/
sept(embris) xix[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer