SAL7495, Act: V°37.2-R°38.1 (85 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°37.2-R°38.1  
Act
Date: 1603-09-19
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-27 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eit) der schepen(en) van loven/
naerbes(chreven) gestaen joes de waersegger sone/
wijlen roelants woonen(de) te pellenberch per mo(nitionem)/
heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) verthijden(isse) eene/
erffve daer eertijds een huys opgestaen heeft/
en(de) nu geruineert gel(ijck) die sel(ve) erffve gelegen/
es opden cleynen keyenberch bij s(in)[te] cathelijne/
cappelle bynnen loven voors(chreven) regen(oten) de straete/
voor ter i[e], m(eeste)r peeter de sangere ter ii[e],/
guille(m) boon ter iii[e], en(de) geeraert duermans/
ter iiii[e] zijd(en) Exp(osit)[(us)] iur(is) est geeraert/
duermans sone wijlen geeraerts en(de) e(lisa)b(e)th/
v(er)beeck zijne huysvr(ouw)e et sat(is) die voors(chreven)/
/ opdraege(re) obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando)/
in forma et war(as) op xxv st(uyvers) erffel(ijck) aen/
derffgen(aemen) roelants van thienen nu den/
voors(chreven) duermans. Item op xxiii st(uyvers) en(de)/
ii pl(a)c(ken) erffel(ijck) aen derfgen(aemen) van gorens nu/
den voors(chreven) duermans en(de) op een(en) braspenn(inc)/
chijns aen(den) aultare van s(in)[te] michiels bynnen loven./
Coram liebrechts rivieren sept(embris) xix[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer