SAL7495, Act: V°50.2-R°51.1 (117 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°50.2-R°51.1  
Act
Date: 1603-10-06
LanguageNederlands

Transcription

2021-03-28 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eijt) der schepen(en) van loven/
naerbes(chreven) gestaen sijmon en(de) gerardt boels hebben/
bekindt en(de) bekinnen midts desen ontfanghen te hebben/
van aerdt fredricx en(de) anna ghereis gheeroms de/
somme van sessendertich rinsg(u)l(den) eens en(de) dat voor/
die capitaele penn(ingen) van twee rinsg(u)l(den) erffelijck/
uuyt eene meerdere rente van vier rinsg(u)l(den) erffel(ijck) daerinne die voors(chreven) aerdt fredericx en(de) marie/
v(er)maelen zijn(e) ierste huijsvr(ouw)e voor schepen(en) deser/
stadt personelijck staen v(er)obligeert opden [vacat]/
[vacat] geloven(de) voorts die voors(schreven)/
aerdt en(de) anna ghereis zijne tegenwoordighe/
huijsvr(ouw)e tusschen date desen en(de) baemisse toe(comen)[de]/
1604 Aende voors(chreven) sijmon en(de) geraert boels alnoch/
te betaelen veertich rinsg(u)l(den) eens en(de) dat in volle/
voldoeninghe van(de) voors(chreven) vier rinsg(u)l(den) erffel(ijck)/
metten v(er)loopen der selven obligan(do) ac submitten(de)/
in forma met conditie tusschen [de voors(chreven)] partijen ondersproken/
dat overmidts zij den voors(chreven) aerdt en(de) anna ghereis/
allen de verloopen quijt schelden indijen zij hennen dach/
van betalen nijet en(de) houden dat die voors(chreven) sijmon/
/ boels en(de) geeraert boels sullen blijven op hen/
geheel aengaen(de) die geheele rente van vier rinsg(u)l(den)/
volgen(de) accordt tusschen die voors(chreven) partijen voor/
quitbaersten gemaeckt Coram liebrechts,/
rivieren octob(ris) vi[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2021-03-28 by Jozef D'Hoore
Opden xxviii[en] septemb(ris) 1604 hebben sijmon en(de)/
geraert boels bekint ten vollen van desen contracto/
voldaen te zijn(e) consenteren(de) alsoo inde cassatie et/
sic vacat
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer