SAL7495, Act: V°51.1 (119 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°51.1  
Act
Date: 1603-10-08
LanguageLatinum

Transcription

2021-03-28 by Jozef D'Hoore
Item gooris p(er)dieulx woonen(de) tot outheverle/
wijens graen en(de) andere meubelen alhier zijn/
gearresteert bij willem smets dienaer des(er) stadt/
ter instan(tie) van emel de pape en(de) willen(de) die/
sel(ve) van(de) arreste ontslaen heeft geloeft en(de) gelooft/
midts desen tegen den sel(ven) alhier ten daeghe en(de)/
te rechte te commen en(de) tgewijsde te voldoene/
Obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma ende/
hiervore in borge gebleven als principael metten/
coopmans sone aerts woonen(de) bijnnen des(er) voors(chreven)/
stadt loven fieri este obligan(do) et submitten(do) ac/
renun(tiando) Des heeft die voors(chreven) perdieulx gelooft/
den voors(chreven) zijn(e) borghe daeraff costeloos ende/
schaedeloos tontheffen en(de) indempneren onder/
obligatie en(de) submissie voors(chreven) Coram schore/
liebrechts octob(ris) viii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer