SAL7496, Act: R°73.2-V°73.1 (105 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°73.2-V°73.1  
Act
Date: 1604-09-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-01 by Joop van der Horst
Item in p(rese)ntie der schepenen ende/
eijgengenooten van loven(e), gestaen/
jacop van eertwijck sone/
wijlen jans jacops ende martijna/
van balen gehuijsschen, ende philips/
pettens man ende momboir van/
marie van eertwijck dochter/
des voirs(chreven) wijlen jacops, hebben/
opgedraegen met ressche ende rijse/
alsulcke twee derdendeelen van veertien/
roeden lants, eertijts wijngaert gelegen/
opden bollenslach, regenooten d'erffge(name)n/
m(eeste)r willem switten ter eenre, den/
wech gaende nair den berch van calvarien/
ter ii[re][vacat]/
[vacat] gelijck t'voirs(chreven) parceel/
onder de voirs(chreven)e deijlgenooten onderdeijlt/
gebleven is, nu bij gemeijn(en) consente/
vercocht. Et bonificaverunt in dicto/
fundo jooris van langenhoven swaeger/
der voirs(chreven)e opdrageren, his interfuerunt/
liebrechts rivieren schepenen ende/
eijgengenooten, item n. rombouts ende
//
g. impens insgelijcx eijgengenooten,/
qui hec rogantes, coram quibus satis et/
waras voer vrij eijgen ende ombelast goet/
obligerende, submitteren(de) ende/
renuntieren(de) in forma, coram liebrechts/
rivieren septembris xviii[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick