SAL7496, Act: V°100.2-R°101.1 (148 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°100.2-R°101.1  
Act
Date: 1604-10-26
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-25 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepenen/
van loven(e), gestaen jeroen de custere/
zone wijlen peeters, heeft opgedraegen/
met behoirlijcke verthijdenisse vijff/
ende twintich stuijvers erffelijck/
vallende jairlijcx sint janssemisse/
als de voirs(chreven)e opdragere trecken(de)/
is op zeckere huijs met zijne toebehoirten
//
gestaen tot loven in den wierinck/
toebehoirende jannen de clerck, regenooten/
m(eeste)r jan de prince ter eenre, ende de/
wed(uw)e m(eeste)r jans vanden calsteren/
ter andere sijden, in der vuegen de/
zelve rente bij d'afflijvicheijt van zijne/
ouders op hem verstorven is, expos(ito)/
impos(itus) peter rigart, et satis/
de voirs(chreven)e opdragere, obligerende/
submitterende ende renuntieren(de) in/
forma, et waras voer eene goede/
ombelaste ende deuchdelijcke rente,/
ende tot meerdere verseckerheijt den/
voirgenoemden peeteren te doene, heeft/
deselve jeroen opgedragen met/
behoirlijcke verthijdenisse zeckere sijn/
huijs ende toebehoirten, gestaen tot/
loven in de wierinckstraete, rege(nooten)/
thomas lips ter eenre, ende m(eeste)r/
laureijs boesen ter andere sijden, expos(ito)/
impos(itus) peeter rigart voirs(chreven), ende/
dat bij maniere van cautie, ende voer/
de geloefte van satis ende waerschap./
Met conditie zoe wanneer de cooper/
dese rente paisibel(ijck) getrocken sal/
hebben den tijt van negen oft thien jaeren/
continuel(ijck), dat in dijen gevalle nu voer/
alsdan, ende dan voer nu t'zelve huijs/
sal ontslagen sijn, coram vorst beringen,/
octobris xxvi[a] 1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick