SAL7611, Act: R°173.2-V°173.1 (69 of 230)
Search Act
previous | next
Act R°173.2-V°173.1  
Act

Transcription

2019-09-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naer te noemen/
is gecompareert joncker franciscus
//
philippus van spoelbergh heere van/
lovenjoul et(ceter)[a] denwelcken behoorelijck heeft/
geemancipeert ende uijt den broode/
gedaen joufferauwen maria juliana/
ende theresia philippina van spoelbergh/
sijne wettige dochters bij hem jon(ke)[r]/
verweckt met wijlen d edele vrauwe/
susana van dielbeeck mitsgaders/
joncker carolus christianus joannes/
joncker joannes baptista adrianus/
joncker carolus michael franciscus/
joncker andreas emanuel josephus/
ende joufferauwe theresia francisca/
van spoelbergh insgelijcx sijne vijff/
wettighe kinderen e(nde) bij hem v(er)weckt/
met d edele vrauwe joanna isabella/
le comte dit dorouille quo/
facto den clercq van ranst reconduxit/
coram jon(ke)[r] gilbert joseph van grave/
heere van bajenrieu laijens et(ceter)[a] ende/
s(eigneu)[r] joannes van arenbergh schepenen/
desen 2[e] xber 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-01-10 by The Administrator