SAL7613, Act: V°432.2-R°433.1 (160 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°432.2-R°433.1  
Act
Date: 1731-06-14

Transcription

2020-09-23 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heeren/
lieutenant meijers ende schepenen van/
loven naergenoempt gestaen den/
off(iciae)[l] van ranst den welcken uijt/
crachte ende naer vermogen van sekere/
procuratie hem gegeven inde conditien/
van vercoop gehouden door den notaris/
b(aptista) franssens alhier binnen loven inde/
herberghe het steentje inde mechelsche/
straete ter inst(anti)[e] vande erfgenaemen/
wijlen jan salens heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse seven/
vierendeelen lants gelegen onder/
[vacat] op het willemans velt reg(eno)ten/
d'erffgenaemen peeter hennes ter/
eenre bedtlehem ter tweedre den
//
heere baron van touruije ter derdere/
seijden, soo ende gelijck de selve ten/
uijtganck der brandende keirse opden/
16 meert 1731 gebleven sijn aen jan/
vanden eijnden om ende voor de/
somme van twee hondert ende thien/
guldens boven vijff stomme hooghen/
vrijgestelde hooghen stuijvergelt/
notaris ende bellemans [loen] ende daeruijt/
bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo is daer inne/
ter manisse des voors(chreve) heeren meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreve) heeren/
schepenen behoorelijck gegoijt e(nde) geerft/
jan vanden eijnden present alhier den/
procureur franssens e(nde) ten behoeve van(de)/
voors(chreve) vanden eijnden accepterende/
et satis et waras prout latius in/
die voorberoepen conditien dewelcke/
alhier worden gehouden voor geinsereert/
e(nde) gerepeteert coram eisdem eodem/
j. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator