SAL7695, Act: R°15.1 (9 of 135)
Search Act
previous | next
Act R°15.1  
Act
Date: 1789-01-24
LanguageFrançais
Add. 1

Transcription

2021-11-02 by kristiaan magnus
De onderget(ekende) petronella crab voor/
tweederdens en(de) joa(nnes) de wit voor een/
derde verclaeren ontfangen te hebben/
van den not(ari)s brigode/
het import van(de)/
wisselbrief in/
dese authorisatie/
vermelt mitsg(a)d(e)rs/
de pampieren/
aen hem ter hand/
gestelt door de/
voors(chreven) petronella/
crab hac iv meij/
1789/
dit ist handmerck/
van petronella/
crab om niet te/
connen schrijven/
dit is handmerck/
van f ioa de/
wit verclaerende/
als voor Wij pr(ese)nt/
will(elmus) moermans off(iciae)[l]
ContributorsKarel Embrechts , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer