SAL7705, Act: V°445.3 (64 of 71)
Search Act
previous | next
Act V°445.3  
Act
Date: 1391-01-11

Transcription

2021-02-10 by xavier delacourt
It(em) cont sij alle(n) lieden want lambrecht va(n) wesere m(er)sman cruydene(r) ov(er)mids/
vonnisse der scepen(en) va(n) lov(en) ghewij hier nae ghenoemt ghewijst nae aensp(ra)ke/
jan bollens va(n) bett(er)sen? wege(n) sijns wijfs in deen side en(de) den vors(creven) lambrecht als/
mo(m)bore lijsbette(n) heinr(ix) ke(m)mers docht(er) was die ond(er) hoe(r) daghe es in dande(re)/
ov(er)ghelev(er)t heeft den vors(creven) jan bollens tot sine(n) behoef en(de) tot behoef der/
and(er) erfghename(n) g(er)truden die wile(n) wijf was des vors(creven) heinr(ix) ske(m)mers/
de helft vande(n) vliege(n)den erve hier nae ghenoemt welc vliege(n)de erve de/
vors(creven) heinr(ic) de ke(m)me(re) en(de) de vors(creven) g(er)truyt sijn yerste wijf te gade(r) v(er)creghe(n) in/
hore(n) gheheele(n) huweleken stoele [gelijc als dat wittelec betoent was voe(r) de selve scepenen] Dats te wetene de heelft va(n) tween bedde(n)/
va(n) vi orcussene(n) van drien ande(re)n pluime(n) cussene(n) va(n) v ketele(n) van/
vii potte(n) va(n) ii platte beckene(n) va(n) ene(n) baertbeckene(n) va(n) iii pa(n)ne(n)/
va(n) eenre oescruke(n) va(n) ene(n) lavoere en(de) va(n) eenre siden [in eeren werke] It(em) in/
houtw(er)ke de helft va(n) eenre scrine(n) va(n) ii schermsele(n) va(n) eenre/
tafelen van twee bancke(n) va(n) eenre scaprede(n) en(de) va(n) vi stile(n) It(em)/
noch die de vors(creven) g(er)truyt hen [in varenden erve] ov(er)gelev(er)t vande(n) vors(creven) lambrecht/
met vo(n)nisse der selv(er) scepen(en) een ghestrijpt bedde i siden oercussen/
i coff(er) en(de) i witte(n) ketel de welke de welke de vors(creven) g(er)truyt/
in huweleke brachte aen den vors(creven) heinr(icke) den ke(m)mere alse dat oec/
bet wittelec betoent was voe(r) de vors(creven) [selve] scepen(en) Scabini qui huic/
senten(cie) int(er)f(uer)unt lyemi(n)g(en) mo(n)te h(er)s alb(us) h(er)tsh(als) pal(ude) stock(elpot)/
Soe heeft [hebbe(n)] geloeft de vors(creven) jan bollens [en(de) beatrijs sijn wijf] tvors(creven) vliege(n)de erve gelijc/
alst hem mids den vors(creven) vo(n)nisse ov(er)gelev(er)t was [es] en(de) vo(r)e bescr(even) es/
geloeft altoes ten rechte te v(er)antw(er)dene en(de) den vors(creven) la(m)brecht va(n)/
wesere en(de) der vors(creven) lijsbette(n) heinr(ix) ske(m)mers docht(er) die ond(er) hoe(r)/
dage es d(aer) af warant te sine nae den rechte en(de) d(aer) En(de) d(aer) af sijn/
borge(n) des vors(creven) jan bollens en(de) beatrijs sijns wijfs pet(er) bollens des/
selfs jans brued(er) en(de) lambrecht motte ersate(r) (et) d(i)c(t)i (con)iug(es) quit(averunt)/
ip(s)os lyemi(n)g(en) stock(elpot) ja(nuarii) xi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-14 by Xavier Delacourt