SAL7705, Act: V°46.2 (5 of 71)
Search Act
previous | next
Act V°46.2  
Act
Date: 1379-07-26

Transcription

2020-09-28 by xavier delacourt
It(em) zoete die wijf wile(n) was jans hase(n) heeft gegeve(n) en(de) bekent dat sij gegeve(n) heeft/
wout(er) den ridde(re) van outhev(er)le hair woni(n)ge met huse(n) met hove met boeg(ar)de met/
beemde houdende vii dachmail en(de) met alle(n) sijnre toehoirte(n) belege(n) te vaelbeke neve(n) die vuvere/
en(de) met [al] den winne(n)de landde Te houden(e) te hebben(e) en(de) te wi(n)nene va(n) half m(er)te nu lest lede(n)/
tot ene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n deen na dand(er) stap(hans) (et)c(etera) dats te wetene die wi(n)nende lande/
[elx jairs hiere(n) binne(n)] op deen heylcht vande(n) corne ocht die [en(de)] vruchte(n) dat [die] dair op wasse(n) sele(n) [al] soe wa(n)neer [die corne en(de) vruchte(n) opde(n) velde(n) al bereet sele(n) sijn inde(n) bant datme(n) die dan deyle(n) sal en(de) wout(er) vors(creven) die sal d(er) selve(r) zoete hair h(ier) elx jairs vuere(n) aldair in hair scuer eer die selve wout(er) sine helecht vande(n) velde(n) sal vuere(n)] Soe wa(n)neer dat gebonde(n)/
sal sijn dat dan die wi(n)ne eer hi tsijn ruere(n) ocht vuere(n) sal moge(n) der vrouwe(n) heylcht sal/
in de scure vuere(n) va(n) alde(n) stucke(n) en(de) lande It(em) voirt soe sal hebbe(n) die voirs(creven) wi(n)ne die/
voirs(creven) woni(n)ge(n) mette(n) beemde(n) alle jae(re) hie(re)n bi(n)ne(n) hebbe(n) op v gulden(en) pet(er)s d(er) mu(n)te(n) va(n) lov(en)/
alle jae(re) te betailene te sinte m(er)tens misse in de(n) wint(er) telke(n) t(er)mine alse v(er)volghde scout/
It(em) soe sal die voirs(creven) wi(n)ne soe wa(n)neer datme(n) dair [wa(n)neer dat die vors(creven) zoete hair gedeelte va(n) hare(n) corne sal doe(n)] dersche(n) sal soe sal die wi(n)ne den/
dersche(r) geve(n) den cost en(de) die vr(ouwe) [zoete] die dachue(re) en(de) dat core(n) sal hi te love(n) leve(re)n op sine(n) cost/
en(de) dair voir sal hi [wout(er)] behoude(n) caf en(de) stroe [dat dair af come(n) sal] It(em) soe sal die voirs(creven) wi(n)ne alle jae(re) xv ma(n)dele(n)/
walmere(n) [geven] alle jae(re) die husi(n)ge met te houden(e) It(em) soe wa(n)neer datme(n) dair plecke(n) ocht/
decke(n) sal aen die husinge(n) dair af sal die wi(n)ne geve(n) de(n) cost en(de) die vr(ouwe) die dachue(re) m(er) soe/
wa(n)neer dat die vr(ouwe) dair nuwe wercke doet ty(m)mere(n) dair sal die wi(n)ne ty(m)merhout hale(n)/
te werde ocht op m(er)dal [dairt d(er) vr(ouwen) genuege(n) sal] ocht dair o(m)trent en(de) dleem datme(n) daer v(er)plecke(n) sal [hale(n)] op sine(n) cost/
It(em) soe sal die voirs(creven) wi(n)ne ne(m)me(r) lands moge(n) houde(n) [noch wi(n)ne(n)] dan een half boend(er) [en(de) dat sal hi binne(n) de(n) t(er)mij niet meer moge(n) meste(n) dat eenw(er)ve(n)] en(de) allet stroe dat/
va(n)de(n) lande come(n) sal dat sal hi moete(n) vuere(n) opt(en) vr(ouwen) lant It(em) dat doeft dat dair wasse(n)/
sal sal die helcht hebbe(n) die vr(ouwe) en(de) dand(er) helcht die wi(n)ne en(de) d(er) vr(ouwen) hair helcht leve(re)n te lov(en)/
It(em) soe wa(n)neer dat dair enich boem v(er)droegde dair vo die sal hi moge(n) tru(n)cke(n) en(de) dair voe(r) sal/
hi ii pote(n) wed(er) sette(n) En(de) die tru(n)cboeme sal hi moge(n) tru(n)cke te behoerleke(n) tide(n) o(m)me die/
goede met te bevrede(n) en(de) al It(em) soe sal die wi(n)ne late(n) die lande gelijc hise vinde(n) sal Dats te/
wetene iiii(½) dachmail besaydt met wint(er) core(n) en(de) iii boend(er) met som(er) core(n) [dats te wetene half met gerste(n) en(de) half met evene(n)] en(de) die brake/
op een voere [It(em) soe sal die wi(n)e den hof neve(n) die woni(n)ge(n) beset late(n) met bone(n) gelijc hine va(n)t in sine(n) in comene] En(de) alle dese goede sal hi wi(n)ne(n) en(de) werve(n) wel en(de) loflec gelijc sine(n) regenote(n)/
bove(n) en(de) benede(n) En(de) alle dese voirwairde(n) bove(n) bescr(even) hebbe(n) geloeft mallec ande(re)n vast ende/
gestedech te houden(e) Hier af sijn borge de voirs(creven) wout(er)s jan de ridd(ere) sijn brued(er) gielijs co(m)m(er)/
va(n) werde ja(n) de he(re) va(n) outhev(er)le en(de) ja(n) stael va(n) outhev(er)le q(ue) p(re)missa ind(ivisim) p(ro)mis(eru)nt adimple(re)/
(et)c(etera) baculo sapiens in die jacobi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-08 by Xavier Delacourt