SAL7707, Act: V°93.4 (22 of 89)
Search Act
previous | next
Act V°93.4  
Act
Date: 1391-07-01

Transcription

2020-02-11 by xavier delacourt
It(em) joffr(ouwe) marg(riete) die wijf wile(n) was vranx kersmake(re) heeft ghegeve(n) en(de) bekent dat (et)c(etera)/
henr(icke) de brieve(re) va(n) velpe die soene wile(n) was wout(er)s briev(er)s die woni(n)ge mette(n)/
hove(n) beemde en(de) wi(n)nende lande belege(n) te ned(er)velpe Te houden(e) te hebben(e) (et)c(etera) va(n)/
uutganc meye naest lede(n) tot ene(n) t(er)mijn va(n) ii jae(re)n lanc (et)c(etera) Dats te weten(e)/
die wi(n)nende lande op die helicht vande(n) corne en(de) vrucht dat d(aer) op wasse(n)/
sal en(de) toexst als dat corne(n) oic ghevelt es soe salt die vors(creven) joffr(ouwe) wi(n)ne/
d(er) joffr(ouwen) late(n) wete(n) en(de) de(n) bode die de vors(creven) joffr(ouwe) d(air) sende(n) sal sal die wi(n)ne/
de(n) cost gheve(n) die wile datme(n) tcore(n) in doet en(de) die vors(creven) wi(n)ne sal d(er) vors(creven)/
joffr(ouwen) gedeelte in de scuere ald(air) vuere(n) eer hi tsijn ruere(n) ocht vuere(n) sal moege(n)/
en(de) als die vors(creven) joffr(ouwe) ald(air) wilt doen dersschen soe sal die wi(n)ne de(n) derssche(r)/
de(n) cost gheve(n) m(aer) die wi(n)ne sal die criense(n) behoude(n) en(de) als die vors(creven) wi(n)ne/
tcore(n) te love(n) bringht soe sele(n) die vors(creven) joffr(ouwe) en(de) die wi(n)ne dweghgelt te/
gade(r) ghelde(n) vort sal die vors(creven) wi(n)ne alle jae(re) de(n) vors(creven) t(er)mine durende/
gheve(n) iii[c] walme(re) en(de) als die vors(creven) joffr(ouwe) die husinghe ald(air) wilt doen derssche(n)/
decke(n) ocht plecke(n) oft metse(n) ocht ty(m)mere(n) soe sal die vors(creven) wi(n)ne de(n) wercliede/
de(n) cost gheve(n) en(de) die joffr(ouwe) de(n) dachue(re) en(de) allet stroe dat vande(n) vors(creven) goede/
compt d(air) af sal die wi(n)ne mest make(n) en(de) dat vuere(n) opt vors(creven) lant en(de) niegherinx/
eld(er) en(de) dat mest late(n) te(n) leste(n) jae(r) inde vors(creven) woni(n)ge It(em) vort sal die vors(creven)/
wi(n)ne die woni(n)ghe hove en(de) beemde hebbe(n) jairlex op x mott(oene) dats te weten(e)/
xvii l(i)b(ra) b? in burse(n) gaende voe(r) i mott(oen) gereke(n)t te sinte m(er)tens misse te betale(n)/
en(de) elke(n) t(er)mijn (et)c(etera) en(de) die lande en(de) beemde bevreedt late(n) te(n) leste(n) jae(r) (et)c(etera) vort/
sal die vors(creven) wi(n)ne met sine(n) kinde(re)n en(de) met eenre marie(n) in die vors(creven) woninge/
wone(n) de(n) t(er)mijn bove(n) bescr(even) En(de) die vors(creven) lande late(n) te(n) leste(n) jae(r) ind(er) voege(n) bove(n)/
bescr(even) dats te weten(e) de(n) rogge(n) art besaeyt op iiii voere(n) en(de) die gherste/
op iii voere(n) en(de) een boend(er) evene(n) op ii voere(n) en(de) die brake een gheerijt/
vort sal die wi(n)ne late(n) te wete(n) es de(n) (½) boend(er) vande(n) hove besaeyt met raep/
sade en(de) dand(er) vande(n) hove besaeyt met gherste(n) [en(de) iiii boende(r) en(de) (½) dachmael hie(re)n binne(n) meste(n) wel en(de) loflec] En(de) alle dese vorwarde(n) (et)c(etera) cor(am)/
zas ponte eode(m)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-02-22 by Xavier Delacourt