SAL7708, Act: V°401.4 (73 of 91)
Search Act
previous | next
Act V°401.4  
Act
Date: 1398-04-26

Transcription

2018-01-06 by xavier delacourt
It(em) henr(ic) p(er)soens gehete(n) van kerchem de jonghe die ov(er)mids v(ir)tut/
vande(n) vonnisse d(er) scepen(en) va(n) lov(en) gewijst op [seker(en)] scepen(en) brieve va(n) lov(en)/
de welke de vors(creven) henr(ic) heeft doen vo(n)nissen op rob(er)t bruyne(n) he(re)/
van tylle voer meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en) beleydt es met meye(r) en(de)/
scepen(en) vors(creven) tot d enen bloke ond(er) lant en(de) beemt gehete(n) dbloc/
ter beken geleg(en) in de p(ro)chie va(n) oplynte(re) bi de strate ald(aer) naest der/
elststraten en(de) ald(aer) naest den goeden he(re)n diederic necker prist(er)s/
voe(r) een seker schout inde(n) vors(creven) scepen(en) br(ieve) genoemt en(de) begrepen/
Heeft hem gep(re)senteert voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) hier nae genoemt/
sijn vors(creven) beleydt vande(n) vors(creven) bloke ter beke(n) quijt te schelden/
soe wa(n)neer hi hij des van he(re)n diederic he(re) va(n) mo(m)male/
ocht va(n) sine(n) weghen versocht sal werden ov(er) dese p(rese)ntatie/
Wae(re)n kem(er)linc calstr(en) ap(ri)lis xxvi a(n)no xcviii[o]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-07 by Xavier Delacourt