SAL7709, Act: R°128.6 (23 of 184)
Search Act
previous | next
Act R°128.6  
Act
Date: 1409-08-19

Transcription

2020-04-26 by xavier delacourt
Ite(m) want stoet en(de) tebat geweest hebbe(n) tussche(n) ja(n)ne va(n) wijchmale in deen/
side janne va(n) m(eer)beke en(de) arnde sine(n) sone in dande(r) side alse va(n) ene(n) boend(er)/
lantgs lants ghehete(n) tcromboend(er) gelege(n) te wijchmale dwelc de vors(creven)/
arnt en(de) willeke(n) sijn brued(er) v(er)cocht hadde(n) magriete(n) va(n) breetzijp dwelc/
de vors(creven) ja(n) va(n) wijchmale ond(er)staen heeft va(n) naerscape en(de) d(aer) jan va(n)/
wijchmale meynt dat meer uutgheet dan de come(n)scap inhadde Soe sijn/
de b vors(creven) p(ar)tien van desen sake(n) en(de) va(n) allen ande(re)n sake(n) die deen dat den/
ande(re)n eysschen mochte(n) tot op de(n) dach va(n) hede(n) bleve(n) in segge(re)n en(de) vr(indelec)/
yffene(re)n dats de te wete(n) de vors(creven) jan va(n) wijchmale in vranke(n) va(n) wijch/
male sine(n) brued(er) willem smeyers ja(n)ne en(de) weyne va(n) molenbeke gebruede(re)n [wynghe en(de) gorde va(n) wynghe] en(de) de vors(creven) jan en(de) arnt sijn sone in wille(m)me va(n) wencsele ja(n)ne va(n)/
ranshem wille(m)me uut(er) helcht en(de) wille(m)me uut(er) helcht sine(n) neve die me(n)/
heeft heet va(n)d(er) borch En(de) hebbe(n) gheloeft de vors(creven) p(ar)tien malc vast/
en(de) ghestedich te houde(n) soewes de vors(creven) viii segge(re)n (et)c(etera) Voert hebbe(n)/
geloeft de vors(creven) vad(er) en(de) sone willeme en(de) mag(rie)ten kynde(re) des selfs jans hier/
in te v(er)vane (et)c(etera) borch(oven) borch(oven) aug(usti) xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-11-21 by Inge Moris