SAL7709, Act: R°196.2 (65 of 184)
Search Act
previous | next
Act R°196.2  
Act
Date: 1410-01-04

Transcription

2020-04-26 by xavier delacourt
Cont sij allen liede(n) dat van alsulken stoete en(de) debatte als geweest sijn/
tusschen arnde en(de) jan cluwen gebruede(re)n ma(r)ie [ma(r)ien] en(de) beat(ri)cen hoe(re)n suste(re)n/
janne vand(er) hoeve(n) gorde trissene(re)n maghtelde(n) sijn wijf sust(er) d(er) vors(creven) gebruede(re)n/
en(de) suste(re)n janne vand(er) hoeve(n) en(de) ja(n)ne bla voe(r) hem en(de) [voe(r)] magriete(n) sijn wijf/
en(de) ja(n)ne blancart voe(r) hem en(de) kat(linen) sijn wijf in deen side en(de) willem wyela(n)t/
va(n) rode voe(r) hem en(de) alite(n) sijn wijf in dande(r) side van alsulke(n) goeden als/
de(n) vors(creven) p(ar)tien bleve(n) en(de) v(er)storve(n) sijn va(n) giel(ise) wilen cluwen d(aer) af dat/
de vors(creven) willem meynt dat hem hi voe(r) uut hebbe(n) soude twee mudde/
corens en(de) een coe [eenw(er)f] De [Soe sijn de] vors(creven) p(ar)tien sij come(n) sijn [sijn] voe(r) scepen(en) va(n) lov(en)/
en(de) . sijn vande(n) vors(creven) stoete en(de) deedinge(n) en(de) des gelijx va(n) allen [ande(re)n] sake(n)/
die sij deen tot den ande(re)n gaens hebbe(n) mogen tot op de(n) dach va(n)/
hebbe hede(n) bleve(n) in segge(re)n en(de) in vr(indelijc) yffene(re)n te wete(n) in rob(ber)de va(n)/
b(er)them wille(m)me va(n)de(n) hove [va(n) cortelke] janne en(de) in henr(icke) vande(n) du(m)me du(n)nemelke(n)/
En(de) hebbe(n) geloeft beyde de vors(creven) p(ar)tien vaste en(de) gested(ich) te houden en(de)/
te vold(oen) soe wes de vors(creven) segge(re)n h(ier) af eendrechtichlec segge(n) ende/
t(er)mine(re)n selen borch(oven) borch(oven) ja(nuarii) iiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt