SAL7709, Act: R°371.2-V°371.1 (133 of 186)
Search Act
previous | next
Act R°371.2-V°371.1  
Act
Date: 1418-12-22

Transcription

2020-08-22 by xavier delacourt
Cond sij allen liede(n) dat want stoet en(de) tebat gheweest heeft/
tusschen janne den coste(re) briede(r) in deen side en(de) henricke blideleve(n) cupe(r) in dande(re) alse van hoerre beyd(er) erve geleghen inde borch strate/
tusschen de goede gord felts mesmake(r) en(de) de goede reyners vande(n) vyve(re) oud[scoemake(r)]/
van alrehande(n) geschille eenre goten tusschen hoerre beyd(er) erve/
bove(n) ligghende en(de) ande(re)n ongherieve dat de voirs(creven) jan de coste(re) den/
voirs(creven) henricke blideleve(n) aen sijn voirs(creven) erve dede daer af dat de selve/
p(ar)tien hen verbonden hebben [hadden] inder stat meest(ere)n en(de) geswo(r)en wercliede/
van lov(en) te weten in meest(er) janne baten meest(er) janne paen en(de) meest(er)/
wille(m)me bisscop Gelove(n)de vaste en(de) gestedich te houde(n) des biden/
voirs(creven) meest(ere)n daer af g(e)t(er)mineert en(de) geseegt sal [soude] werde(n) Soe sijn/
de selve meeste(re)n die de [de] voirs(creven) goede en(de) [de] gelegenheitt daer af/
ge visentee(r)dt hebben en(de) [als sij] beid(er) p(ar)tien reden(en) en(de) bescheit aengehoe(re)ndt[hoert]/
hebben [hadden] comen voer scepen(en) van loven(e) hier nae genoemt ende hebbe(n)/
hoe(r) seggen uutgedraghen en(de) gep(ro)nu(n)cieert ind(er) manie(re)n hier nae/
volghende Inde(n) ierste(n) dat beyde de voirs(creven) p(ar)tien de lo[e]ten gote tusschen/
hoe(re) beyder erve liggende daer hoe(r) beyder water in comt daer af dat/
deen gedeelte achterwert loept en(de) dand(er) gedeelte vorwert tot aen des/
voirs(creven) jans cost(er)s [vorste] huys daert nu ter tijt valt in een hulten gote de selve/
loten gote wel en(de) loflec maken selen op hoe(r) beyder gemeynen cost/
half en(de) half en(de) die alsoe op hoe(r) beyder gemeyne(n) cost erflec houden/
in goede(n) state alsoe dat negheen van hen schade daer af en lide Ende alse/
vand(er) voirs(creven) hulten goten die tvoirs(creven) water van ene(n) deele van hoe(re)n huysen/
achter ter strate(n) wert uutb(ri)ngt bove(n) de welke de voirs(creven) jan een andere/
gote liggende heeft die afleydt dwat(er) van sine(n) voirscr(even) vorste(n) huyse
//
Soe es hoe(r) seggen dat beyde de voirs(creven) p(ar)tien die hulten gote/
afdoen selen en(de) daer legghen een goede and(er) gote die nutte en(de)/
orber sij dewelke tvoirs(creven) water van ene(n) deele van hoe(re)n huyse acht(er)/
uut b(ri)nghen sal ter strate(n) ter minst(er) schaden op hoe(r) beyd(er) cost/
en(de) daer af sal jan de coste(re) draghen een derdendeel en(de) henric/
blideleve(n) de tweedeel en(de) in d(er)re manie(re)n selen sij de selve gote/
erflec op hoe(r) beyd(er) cost houde(n) Voert es hoe(r) segghen dat de voirs(creven)/
jan de coste(re) de gote die hi staende heeft ten huyse wert des voirs(creven)/
henrix daer nu den roec en(de) waessem doer vlieght v(er)maken sal/
en(de) dien roec en(de) waessem bove(n) den vorste van sine(n) huysen uutleide(n)/
alsoe dat nyema(n)de schade daer af en come Oec es hoe(r) segghe(n)/
dat de voirs(creven) jan de coste(re) den voirs(creven) henricke blideleve(n) tusschen hoe(r)/
beyder erve acht(er) aen de dyle wel en(de) loflec bevrede(n) sal/
Welc segghen inder manie(re)n dat voirscr(even) steet beyde de voirs(creven)/
p(ar)tien malcande(re)n geloeft hebben vaste en(de) gestedich te houden/
en(de) te voldoen en(de) deen den ande(re)n daer [af] altoes genoech te doen/
alsoe dat elker p(ar)tien vaste en(de) seker sijn sal ca(pelle)[man] ponte dec(embris) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt