SAL7709, Act: R°427.2-V°427.1 (160 of 186)
Search Act
previous | next
Act R°427.2-V°427.1  
Act
Date: 1419-05-11

Transcription

2020-08-25 by xavier delacourt
Het sijn comen in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) jan heyen in deen side/
en(de) willem van baussele van oplynthe(r) die ov(er)mids vonnisse van scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) beleydt es tot den goeden daneel danels sone peters wilen danels ende jan/
danels naturlic sone jans wilen danels begrepen inden voirscr(even) brieve(n) d(aer) op ge/
maect in dande(r) side Dair de voirs(creven) jan heyen een aensprake dede ten voirs(creven) willem/
wert seggende dat de voirs(creven) wilen ja(n)nes danels die erfma(n) was vanden voirs(creven) goeden/
de selve goede aenden voirs(creven) ja(n)ne danels sine(n) bastart sone belaste met eenre seker/
so(m)men van gelde het si iii[c] crone(n) of alsoe vele alst was die hi den selve(n) sine(n)/
bastart sone dair op maecte op voege als [odilie des voirscr(even) ja(n)nes daneels moeder aflivich wa(r)e worden dat dan des vors(creven) jannes daneels erfgenamen] den voirs(creven) sine(n) bastart sone de voirs(creven) so(m)me/
gels betale(n) mochten en(de) dair mede tot den voirs(creven) goeden come(n) ende dat hi dat/
gedaen hadde inden hove dair de goede gelegen wae(re)n ende hadde de voirs(creven) goede/
ontfaen Dwelc hi boet te thoene(n) ende metten minsten (et)c(etera) Seide voirt dat de/
voirs(creven) daneel danels die den voirs(creven) willem(me) den brief bekendt heeft vand(er) voirs(creven)/
odilien der tochtersen ter tijt dat sij leefde uutgecocht was ende gelt dair af ghe/
have(n) soude hebben Dwelc hi oec boet te thoene(n) ende mette(n) minsten (et)c(etera) Ende/
dat daneel nu den voirs(creven) brief bekendt hadde dat wa(r)e om hem vand(er) voirs(creven)/
erflecheyt te verren hoepte ende meynde dat dat of god wilt niet sijn en soude/
Dair op dat de voirs(creven) willem met sine(n) geleverden voirsprake hem verantwerdde en(de)/
seide dat hem die aensprake gheen onstade doen en soude bi redene(n) die hi dair toe/
segghen soude ende seyde dat de voirs(creven) ja(n)nes daneels die de makinge maecte een/
erfman was vanden voirs(creven) goeden en(de) dat hi dair uut staerf als uut sine(n) erve
//
Ende dat boet hi te thoene(n) mette(n) minsten Seyde voirt dat de voirs(creven) daneel/
danels de naeste levende es vanden voirs(creven) ja(n)nes danels ende naerder van/
geboerten dan de voirs(creven) jannes heyen vand(er) siden dair de goede af come(n) sijn en(de)/
dese poenten boet hi oec te thoene(n) metten minsten Oec seyde hi dat de voirs(creven)/
jan danels de bastart gekendt ende gelijdt hadde dat daneel voirs(creven) als naeste/
levende vanden voirs(creven) ja(n)nes wilen daneels hem van sijnre makinge(n) vernueght/
hadde Dwelc hi oec boet te thoene(n) ende metten minsten (et)c(etera) Hoepte ende meynde/
de voirs(creven) willem soe waer hi dit gethoene(n) conste dat hem ende sine(n) beleyde de/
voirs(creven) goede volgen soude Dair op dat de scepen(en) van loven(e) gemaent vande(n)/
meye(r) wijsden voir een vonnisse want beyde de p(ar)tien hen thoenissen vermeten/
hadden dat si thoene(n) soude ende dair en theynden recht Ten dage van thoenissen/
soe thoende de voirs(creven) willem met scepen(en) van oplynthe(r) ende ande(re)n des hi hem/
vermete(n) hadde ende de voirs(creven) ja(n)nes heyen en thoende niet sijn voirscr(even) vermet/
Alsoe dat de scepen(en) van loven(e) voirt gemaent vanden meye(r) wijsden voir een/
vonnisse nae aensprake nae antwerde nae thoenisse en(de) nae al dat voir hen/
comen was dat ja(n)nes heyen sijns vermeets niet volcomen en was ende dat willem(me)/
van baussele voirs(creven) ende sinen beleyde de voirs(creven) goede volgen souden P(rese)ntibus borch(oven)/
pynnoc abs(oloens) lombart lynde ponte maii xi a(n)no xiiii[c] xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt