SAL7709, Act: V°191b.1 (63 of 185)
Search Act
previous | next
Act V°191b.1  
Act
Date: 1409-12-30

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
In na(m)e ihu iesu/
dit sal quit scelde(n)/
ja(n) va(n) ...? en(de)/
juff(rouwe) alet en(de)/
steve(n) wille(m) qui(n)te(n)s/
wuff de witte? ut? everlee/
ja...[e] d.. velieghe male(n)/
It(em) dat gaet onder di borch/
It(em) ii mi(ten) xviii d(enieren) en(de) tol bir? en(de) wij/
en d. ... in de(n) leydich(eit)/
hertstrate/
It(em) xii d(enieren) ii m(iten) en(de) tol? bir? en(de) wij(n)/
opde a..? dar bij/
It(em) iiii d(enieren) [en(de)] tolbir en(de) cel...? opte(n)/
auwel dar bi ghelege(n)/
It(em) ii m(iten)? op wille(m)s hus va(n)de(n)/
biele in de cortstrate/
It(em) xvi d(enieren) op eene(n) kermerli[t]s hus/
It(em) viii d(enieren) op cra(n)neborch opde marche?/
It(em) xii d(enieren) opt dielke(n) tsase op de(n)? ...?/
It(em) iii d(enieren) op driedale by se(n)te pet(er)s berh kerhof/
..l aut sis?
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt