SAL7709, Act: V°245.1 (83 of 184)
Search Act
previous | next
Act V°245.1  
Act
Date: 1410-03-07

Transcription

2020-05-07 by xavier delacourt
Ite(m) wi henr(ic) borch(oven) en(de) ger(art) de haenwijc scepen(en) va(n) lov(en) doen cont en(de) kenlec/
allen liede(n) [dat come(n) es voe(r) ons gheert va(n)den bossche] en(de) heeft bekendt en(de) verlijt openb(aer)lec voe(r) hem sijn erfgename(n) en(de) /
naecomel(ingen) alse va(n) alsulken heerscape rechte als hi heeft en(de) houde(n)de es/
aen de [vande(n) beemde(n) ocht] eussele(n) g des cloest(er)s va(n)de(n) p(er)reke bi lov(en) diemen hoef heet [ghehete(n)] de/
nuwe eussele gelege(n) inde p(ro)chie va(n) werchte(r) d(aer) de vors(creven) gheert sine(n)/
erf tsijs aenheeft te gade(r) met de(n) heerscape d(aer)toe hoe(re)nde dat hi noch/
sijn erfgename(n) negheen po(n)tgelt sculdich en sijn te hebben noch te heffen/
van. eneg(er) hueringe(n) die va(n) svors(creven) cloest(er)s wege(n) vande(n) vors(creven) eusselen/
noc ocht beemde(n) d(aer) van svo voertaen gedaen sele(n) hebben w(er)den in/
eneg(er) manie(re)n Behoudelec dien w(aer)t dat de vors(creven) beemde [ocht eussele] v(er)cocht worde(n)/
ocht erffelec v(er)wisselt dat dan de vors(creven) gheert sijn erfgename(n) ende/
naecomelinge(n) hoe(r) heerscap va(n) pontgelde d(aer) af heffen en(de) hebbe(n) soude(n)/
En(de) heeft geloeft de vors(creven) gheert den p(ri)oer des vors(creven) cloest(ert)s tot des/
selfs cloest(er)s behoef hier af altoes gnoech te doene en(de) dese vors(creven) vor/
w(er)de te beke(n)nen en(de) te v(er)lyen en(de) d(aer) af altoes gnoech te doene ter/
maninge(n) des vors(creven) p(ri)oers voe(r) den he(re) vande(n) leene en(de) voe(r) sijn ma(n)ne/
d(aer) gheert vors(creven) tvors(creven) heerscap en(de) tsijs af houdende es opde(n) cost des/
vors(creven) cloest(er)s alsoe dat de(n) selve(n) closte(r) vast(e) en(de) sek(er) sijn sal m(ar)tii vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt