SAL7709, Act: V°306.2 (114 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°306.2  
Act
Date: 1418-07-14

Transcription

2020-08-22 by xavier delacourt
Item es vorw(er)de tusschen jacob en(de) goldolve voirs(creven) waert alsoe dat de/
selve g dat men den voirs(creven) geldolve den voirs(creven) brief niet ov(er)gheve(n) en sal/
mar dat hi blive(n) sal onder den clerc het en wa(r)e dat de selve geldolf/
gheen betalinge gecrighen en conste met ene(n) scep van xxix blauwe(n)/
crone(n) te wete(n) xli pl(acken) voer de crone die de voirs(creven) jacob noch tacht(er)/
[gebreke] was aen thuys dat men heedt den beer met sine(n) toebeh(oerten) jans vand(er)/
nat barbiers gelege(n) aen s(int) pet(er)s kerchof te loven(e) neve(n) de goede/
henrix van oet(er)en van xli blauwe(n) crone(n) inde w(eer)de voirs(creven) die de voirs(creven)/
jan vand(er) nat den voirs(creven) jacob vande(n) voirs(creven) huyse sculdich was Want/
tselve huys daer vo(r)e tonderpande was gesett gelijc dat volcomeleker/
beg(re)pen es inde(n) scepen(en) brieve(n) van loven(e) die daer op gemaect sijn/
de welke de voirs(creven) jacob den voirs(creven) geldolve voer scepen(en) van loven(e)/
ov(er)ghegeve(n) heeft Ende ocht soe geviele [dat hi de betalinge niet en conste gec(ri)gen] datmen hem ov(er)gheve(n) soude/
om aen den voirs(creven) jacob en(de) andriese de voirs(creven) xxix bla gripe(n) te v(er)volghe(n)/
Mar waert dat hi aen tvoirs(creven) huys sijn betalinge crighen mochte/
dat hi daer mede content soude wesen en(de) met den voirs(creven) scepen(en) brieve/
van xxix gripe(n) gheen recht vorde(re)n op jacob noch andriese voirs(creven)/
alle(n) argelist hier in uutgescheide(n) cor(am) eisde(m)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt