SAL7709, Act: V°307.4 (115 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°307.4  
Act
Date: 1418-07-18

Transcription

2020-08-22 by xavier delacourt
Cont sij allen liede(n) dat gord goedertoy wonende teversb(er)ge es come(n)/
in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genome(n) en(de) bekendt dat hi genome(n)/
heeft van gerarde van baussele alse r clerck alse recteur des outaers/
v inder van ons(er) vrouwen inder kerken van ev(er)sb(er)ghe vijf dach(mael) lants/
luttel min of meer gelegen teversb(er)ghe omtrent de priest(er)delle tussche(n)/
de lande henric wisscharts van ev(er)sb(er)ghe en(de) des outaers van ons(er) vrouwe(n)/
ter vueren Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van s(int) rey remeys misse/
naest comende ene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n lang deen nae dand(er) daer/
nae sond(er) middel volgende Elx jaers dae(re)n bynne(n) op een mudde rogs/
goet en(de) payabel te le der maten van loven(e) alle jae(re) te s(int) andr(ies) misse ap(oste)ls/
te betalen(e) en(de) te loven(e) of tev(er)sb(er)ge daert den voirs(creven) gerarde best genuege(n)/
sal te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volgde schout/
Gelovende de voirs(creven) gord de voirs(creven) lande bynne(n) den voirs(creven) ix jae(re)n eens/
wael en(de) loeflec tov(er)mesten en(de) dat wynne(n) en(de) werve(n) gelijc sine(n) reenghe/
noete(n) bove(n) en(de) benede(n) Ende de voirs(creven) gord en sal tvoirs(creven) lant bynne(n) den/
lesten drien jae(re)n vande(n) voirs(creven) t(er)mine niet moge(n) hoervruchten Behoudelec/
dien dat de voirs(creven) gord neghene(n) pacht gheve(n) en sal voer sinte andr(ies) misse dat/
sijn sal int jaer ons he(re)n dusent vierhond(er)t en(de) neghenthiene en(de) [dlant met] de wynt(er)stoppele(n)/
.... ten eynde van sine(n) t(er)mine bloet late(n) ligghen borch(oven) lomb(ar)t jul(ii) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt