SAL7709, Act: V°318.1 (119 of 185)
Search Act
previous | next
Act V°318.1  
Act
Date: 1418-08-24

Transcription

2020-07-21 by xavier delacourt
Item vande(n) saken [en(de) stucke(n)] daer af dat henr(ic) de voeght met den rechte/
verwonde(n) verwonne(n) hadde goessen den voeght sijne(n) brued(er) daer/
om dat de selve goessen inde vroente gehoude(n) heeft geweest/
Soe sijn henr(ic) en(de) goessen vors(creven) come(n) voe(r) scepen(en) van loeven(e)/
en(de) sijn vande(n) sake(n) en(de) stucke(n) [vors(creven)] bleve(n) in en(de) hebbe(n) hen des gekeert/
in segge(re)n en(de) vr(iendelec) yffene(re)n te wete(n) de vors(creven) henr(ic) in ja(n)ne vande(n)/
meersb(er)ge en(de) janne vande(n) bedeken(e) en(de) de vors(creven) goessen in gheerd(e)/
vand(er) voert [sine(n) swag(er)] en(de) mathijse vand(er) sluysen in alsulk(er) voeghe(n) dat/
de vors(creven) iiii segge(re)n beyde d(er) p(ar)tien reden(en) en(de) bescheit aenho(r)en/
selen en(de) dat aenghehoert hoe(r) seggen d(aer) af uutene(n) ende/
p(ro)nu(n)cie(re)n [selen] binne(n) viii dagen naest come(n)de En(de) hebben/
geloeft beyde de vors(creven) p(ar)tien vaste en(de) gestedich te houden soe/
wes de vors(creven) iiii segge(re)n eendrechtichlec d(aer)af segge(n) en(de)/
t(er)mine(re)n selen op ene(n) banduyn van x crone(n) vrancr(ijx)/
tot behoef ons gened(ichs) hee(re)n va(n) brab(an)t pynnoc lomb(ar)t aug(usti)/
xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt