SAL7709, Act: V°375.1 (134 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°375.1  
Act
Date: 1419-01-13

Transcription

2020-08-22 by xavier delacourt
Item gord van vyleer [dieme(n) heet vand(er) baernt] es comen in jeg(enwordicheit) der scepen(en) van loven(e) ende/
heeft geg(even) en(de) bekendt dat hi gegeve(n) heeft janne vande(n) poele van rotsel(aer)/
thof des selfs gords met den wy(n)ne(n)den lande daer toe hoe(re)nde en(de) allen sine(n)/
toebehoerten geleghen te nodenbeke en(de) ond(er) die van haestirez en(de) daer omtrent/
Te houden en(de) te hebben en(de) te wy(n)ne(n) van halfm(er)te naest come(n)de ene(n) t(er)mijn/
van neghen jae(re)n lang deen nae dand(er) daer nae staphans volgende [elx jaers] op de/
helcht van allen de corne en(de) vrochten op de voirs(creven) goede jaerlix wassende/
met alsulker vorwerde(n) soe wanneer tcoren en(de) vrocht tijtverdich es en(de)/
gebonde(n) [es] op den velde dan selent de voirs(creven) gord en(de) de wy(n)ne deylen half en(de)/
half en(de) dan sal h(e)r(e) [de wy(n)ne] gords helcht inde schue(re) vue(re)n eer hi sijn helcht rueren/
[of ewech vueren] sal Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne [den vors(creven) gorde] jaerlex leve(re)n sal ii[c] wals walms/
de huyse aldaer mede te decken en(de) als men die [ald(aer)] verdect sal [soe sal] de voirs(creven) wy(n)ne/
den wercliede(n) den montcost gheve(n) ende de voirs(creven) gord de dachue(re)n betalen/
It(em) soe heeft de voirs(creven) gord den voirs(creven) wy(n)ne gheleent [nu] in sine(n) incomen iii/
mudde rogs ii mudde evene(n) [d(er) mate(n) va(n) lov(en)] en(de) een gulden vrancr(ijx) crone en(de) die sal de/
selve wy(n)ne den voirs(creven) gorde wed(er) gheve(n) en(de) betalen by(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mine/
te sine(n) schoensten Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne ten eynde vande(n) voirs(creven)/
t(er)mine de voirs(creven) goede laten sal alsoe hise vant in sine(n) income(n) dats te wete(n)/
omtrent iiii boend(er) met wynt(er)corne bezaeyt met sine(n) getidege(n) voren/
gelijc reengenoete(n) en(de) de storte en(de) de brake geheel Item es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) gord en(de) de wy(n)ne doeft inde(n) bog(ar)t ald(aer) wassen(de) hebben sele(n) half en(de)/
half en(de) dat sele(n) sij op hoe(r) beyd(er) cost ter eerde(n) leve(re)n en(de) de wy(n)ne sal/
den voirs(creven) gorde sijn helcht en(de) oec de hel sijn coren en(de) vrocht te sine(n)/
huys te beveke(m) vue(re)n ocht eld(er) daer hi wone(n) sal alsoe v(er)re als bevekem va(n)/
[d(aer) gelege(n) es] Hier af sijn borghen des voirs(creven) wy(n)ne(n) [als p(ri)ncip(ael) sculde(re)n] lambrecht vande(n) poele sijn brued(er)/
en(de) jan ty(m)merman [van rotsel(aer)] des selfs wy(n)ne(n) swag(er) Et p(ri)m[(us)] lomb(ar)t ca(pelle)[man] ja(nuarii) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt