SAL7709, Act: V°389.1 (141 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°389.1  
Act
Date: 1419-02-03

Transcription

2020-08-21 by xavier delacourt
Cont sij allen liede(n) dat arnt vande(n) broeke scoemake(r) in deen/
side en(de) jan vand(er) basdonc goreelmake(r) in dande(r) sijn come(n) in jeg(ewordicheit)/
der scepen(en) van loven(e) ende hebben bekendt ende verlijdt alse vande(n) tsijse gaende uut/
hoe(r) beyder huyse gelegen inde proefstrate jegen de halle van loven(e) deen daer af op deen/
zide vand(er) porten vander herb(er)gen die te hete(n) plach de catte ende nu heedt den yngel en(de)/
dander [d(aer) af] op dander side vander selv(er) porten te weten des voirs(creven) arnts huys op de side ten blauwe(n)/
honde wert ende des vors(creven) jans [huys] op de zide te kerchove wert welke twee huyse een ongesund(er)t/
pandt es [sijn] vande(n) tsijse daer uut gaende [en(de)?] dat sij daer af met malcande(re)n verdragen ende/
ov(er)comen sijn ind(er) manie(re)n hier nae bescr(even) Dats te wete(n) dat de voirs(creven) arnt jaerlex van sinen/
voirs(creven) huyse bet(alen) sal drie gul(den) rijnsche erflec tsijs en(de) de voirs(creven) jan van sine(n) huyse voirs(creven) xxiiii/
l(i)b(ra) payments gemeynlic ten tide van betalinge(n) in borse gaende Ende soe wes tsijs en(de) last/
meer gheet uut beyde den huyse(n) voirs(creven) daer af es vorw(er)de dat beyde de voirs(creven) p(ar)tien dien tsijs/
en(de) last te gelike draghen selen half en(de) half sonder argelist Ende hebben geloeft beyde de voirs(creven)/
p(ar)tien voer hen en(de) hoe(r) naecomelinge deen den ande(re)n alt(ijt) h(ier) af genoech te doen alsoe dat/
elke(n) van hen vast en(de) seker sijn sal borch(oven) ca(pelle)[man] febr(uarii) iii[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt