SAL7709, Act: V°426.3 (159 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°426.3  
Act
Date: 1419-04-10

Transcription

2020-08-25 by xavier delacourt
Item jan hannoels [ha(n)nouls] ende yde die wijf was reniers schots in tseg(ewordicheit) d(er) scepen(en) (et)c(etera)/
hebben bekent dat sij genome(n) hebben vanden mo(m)bo(re)n en(de) meestersen vanden/
[heylige(n) gheest vande(n)] beghijn hove van loven(e) van des selfs heylichs gheest wege(n) de goede hier/
nae bescr(even) te wete(n) [es] een boend(er) lants gelege(n) inde prochie van wilmernen [willebringen]/
opde(n) velpercoute(r) neve(n) [tussche(n)] de goede des he(re)n van glimez en(de) de goede hughs/
wilen roelofs Item i(½) een (½) boender beems gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie/
ter stat dieme(n) heedt ten hole tusschen goede h(er) goessens sgroeten en(de) de/
goede scloesters vande(n) p(er)ricke te [Te] houden en(de) te hebben en(de) te wynne(n)/
van half m(er)te naest come(n)de ene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n langh deen nae/
dand(er) [d(air) nae] volgende elx jaers dair en bynne(n) om xxviii molenvate core(n)s/
[pacht va(n) meldert] d(er) maten van loven(e) [goet en(de) payabel] met wanne en(de) met vede(re)n wael bereydt te/
sinte andries misse apostels te betalen(e) en(de) bi(n)ne(n) den voirs(creven) beghijn/
hove te leve(re)nde leve(re)n en(de) [om] v mottoene te wete(n) xxvii placke(n) voir [voer]/
twe mottoene gherekent te sinte m(er)tens misse inde(n) wynt(er) te betalen(e)/
allen jaer den voirs(creven) t(er)mine durende alle jaer als vervolch [en(de) telken t(er)mine als] v(er)volghde/
schout met vo [alsulker] vorw(er)den dat de voirs(creven) wy(n)ne(n) betale(n) sele(n) alden co(m)m(er)/
uut den voirs(creven) lande gaende sond(er) afslach vand(er) voirs(creven) schout mer de/
voirs(creven) heylich gheest salden co(m)mer draghe(n) die uut den voirs(creven) beemde(n)/
gaet cor(am) eisde(m)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt