SAL7710, Act: R°114.2 (22 of 63)
Search Act
previous | next
Act R°114.2  
Act
Date: 1401-07-05

Transcription

2021-10-17 by Marijke Gevaert
It(em) claes pauwelets va(n) nethene(n) in iegenwoirdicheide(n) d(er) scepen(en) van lovene heeft/
gheloeft ja(n)ne ende gheerde die kinde(re)n wile(n) wa(r)en jorijs pauwelets die o die ond(er)/
hae(r) dage sijn te v(er)vane ende alsulc te hebbene als sij tot ha(r)en dage(n) come(n) sele(n) sijn/
dat sijs quijt sele(n) scelde(n) [voe(r) scepen(en) va(n) lov(en)] willeme ende henricke oem gebruede(re)n va(n) hag(er)srode soene/
willem oems va(n) alle(n) vyantscape wangunste en(de) hatye die sij mochte(n) drage(n) ende/
hebbe(n) tot den vors(creven) willeme ende henr(icke) wart ghebruede(re)n als vand(en) doet jorijs/
pauwelets hairs brued(er)s vaders ende oic va(n) alle(n) sake(n) die sij tot den vors(creven) willeme/
en(de) henr(icke) oems ghebruede(re)n te spreke(n) mochte(n) hebbe(n) (etcetera) rike zas grute(re) v julii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byThe Administrator
Last update: 2017-03-21 by Xavier Delacourt