SAL7710, Act: R°82.1 (20 of 63)
Search Act
previous | next
Act R°82.1  
Act
Date: 1401-03-24

Transcription

2021-10-13 by Marijke Gevaert
It(em) joffr(ouwe) mag(riete) die wijf wile(n) was lodewijc liboys en(de) lod(ewijc) hae(r) soene hebbe(n) genome(n) en(de) bekint/
dat sij gegeve(n) hebbe(n) janne meys en(de) gielise van onkele wijngard(er)s twee stucke(n)/
wijngards belege(n) op de swane(n)berch in ii stucke(n) d(aer) af een stuck belege(n) es tussce(n)/
willems va(n) boutswort (et) godfde godev(ar)de wile(n) va(n) huesdene dand(er) stuck es belege(n)/
tussce(n) henr(icke) va(n) meensele en(de) des vors(creven) gorde wile(n) va(n) huesdene Te houden(e) en(de)/
te wi(n)nene va(n) half m(er)te naest lede(n) tot eene(n) t(er)mijn va(n) vi ja(r)en (etcetera) elx jairs hie(re)n/
binne(n) op twee oude grote en(de) eene(n) halve(n) ternoyse ende [te kersavende te betale(n) ende op] twee bande(n)? wijn die op/
die vors(creven) wijngarde wasse(n) sal ende die wijn mette(n) balgere(n) [sele(n) die vors(creven) wijngard(er)s] alse hi gesnede(n) es/
te bringe(n) in de naeste p(er)se ende [dat] tvoirs(creven) terdeel vande(n) wijn in de vors(creven) p(er)se uut(er) gemeynd(er)/
cupe(n) te leeve(re)n te wijntide [den vors(creven) joffr(ouwe) en(de) haer soene] alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn duren(de) (etcetera) Vort sele(n) die vors(creven)/
jan meys en(de) gielijs vi bot voede(re)n mest op die vors(creven) wijngarde legge(n) binne(n) den vors(creven)/
t(er)mine en(de) dair toe sele(n) hen die vors(creven) joffr(ouwe) mag(riete) en(de) lod(ewijc) hae(r) soene levere(n) eene(n)/
wage(n) met iii p(er)de(n) te twee dage lanc o(m)me dat vors(creven) mest voe(r) die wisga [gemeyn] porte/
aen swane(n)b(er)ch te vuere(n) En(de) die vors(creven) jan en(de) gielijs sele(n) die vors(creven) wijngarde/
wel en(de) loflec w(er)ven en(de) ...en cinken en(de) werke(n) En(de) hebbe(n) geloeft die vors(creven)/
joffr(ouwe) mag(riete) en(de) lod(ewijc) wa(ran)d? te sine (etcetera) borch(oven) ponte eod(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-21 by Xavier Delacourt