SAL7710, Act: V°88.1 (21 of 63)
Search Act
previous | next
Act V°88.1  
Act
Date: 1401-04-22

Transcription

2021-10-13 by Marijke Gevaert
It(em) want stoet en(de) tebat geweest heeft en(de) es tussce(n) joese(n) alse [he(re)n] jacobs de bealande(n) in/
deen en(de) janne reynart va(n) hupein in dand(er) side en(de) va(n) alle(n) ande(re)n sake(n) en(de) stucke(n)/
die sij te gade(r) gaens mochte(n) hebbe(n) tot op de(n) dach va(n) hede(n) Soe sijn die vors(creven) p(ar)tien/
come(n) voe(r) scepen(en) van lov(en) en(de) hebbe(n) hen v(er)bonde(n) en(de) sijn d(aer) af bleve(n) in segghe(re)n en(de) in/
vriendelec iffene(re)n dats die vors(creven) joes te wete(n) es in henr(ic) vande(n) broeke va(n) lynte(r) en(de)/
jacobs van zafenier in des(er) voege(n) dat die vors(creven) ii segge(re)n aen hoere(n) sette [dair af] hae(r) segge(n)/
tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien segge(n) en(de) p(ro)nunciere(n) sele(n) tussce(n) dit en(de) belokene(n) zinxene(n) naest/
comen(de) Ende hebbe(n) geloeft vast en(de) gestede te houden(e) en(de) te voldoene op soe wat/
die vors(creven) ii segge(re) d(aer) af segge(n) en(de) p(ro)nu(n)ciere(n) sele(n) op die sake en(de) op eene(n) banduyn va(n)/
vi gulden(en) holl(ansch) i rogge wu porta wijch(uyse) eode(m) Ende hebbe(n) hae(r) segge(n) geseeght ind(er)/
voege(n) hier nae volgen(de) dat die vors(creven) jan reynart betale(n) sal tussce(n) lxxviii pl(acken) va(n) een sondage/
naest comen(de) ov(er) xiiii nachte(n) d(aer)naest volgen(de) En(de) hier met sele(n) sij geslepe(n)? en(de) v(er)iffent tot op de(n) dach/
[va(n) heden borch(oven) jo(hannes) borch(oven) xxvi m...]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-21 by Xavier Delacourt