SAL7711, Act: R°179.5 (57 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°179.5  
Act
Date: 1408-11-03

Transcription

2020-10-28 by Marijke Gevaert
It(em) henr(ic) de hert van bruessel heeft gheloeft voe(r) hem en(de) op hem nemende gielise sine(n) brued(er)/
op lantzoe janne henricke en(de) woute(re)n vande(n) dekensgate ghebruede(re)n en(de) hae(re)n maghen uutgenome(n)/
janne vande(n) driesch nu(m)mermeer vyantscape te doene noch late(n) te doene bi hem noch bi niema(n)de/
and(er)s va(n) sine(n) weg(en) in negheenre maniere(n) En(de) woude de vors(creven) henr(ic) en(de) gielise den vors(creven) ghebrued(er)s/
vande(n) dekensgate yet aenspreke(n) dat sij dat doen moghe(n) mette(n) rechte c(oram) eisdem
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt