SAL7711, Act: R°187.2 (61 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°187.2  
Act
Date: 1408-11-30

Transcription

2020-11-01 by Marijke Gevaert
It(em) van alsulken stote als was tusschen ja(n)ne van raetshove(n) in deen side en(de)/
ja(n)ne van ha(m)me op dand(er) side van dat de selve ja(n) van ha(m)me des vors(creven) jans lant/
van raetshove(n) belege(n) te maerbeke inde p(ro)chie van bierbeke dwelc de selve ja(n)ne/
van ha(m)me gehoude(n) heeft meswo(n)ne(n) soude hebben Sijn de vors(creven) p(ar)tie(n) come(n) voir scepen(en)/
van lovene en(de) sijn des bleve(n) in segge(re)n en(de) vriendelec iffene(re)n te wete(n) in reyne(re)/
syghers ja(n)ne de muyse(re) pete(re)n kempene(re) en(de) ja(n)ne van redinge(n) bastardt [en(de)] ja(n)ne bode/
woute(re)n bore en(de) heyrike van oppendorp gelovende vast en(de) gestede te houden/
soe wes de selve p(ar) segg(er)s d(aer) uut segge(n) sele(n) en(de) t(er)minere(n) rike pynnoc no(vem)[br(is)] pe(nulti)[ma]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt