SAL7711, Act: R°198.3 (62 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°198.3  
Act
Date: 1408-12-25

Transcription

2020-10-29 by Marijke Gevaert
It(em) arnt vande(n) wuwe(re) van meensele in jegenwordicheit (et)c(etera) heeft genome(n) en(de)/
bekent dat hi genome(n) heeft van he(re)n philipse van tudikee(m) ridde(r) tgoet van daeme(n)/
heet van nysenrode mette(n) huysen hove(n) wynnende landee beemde eeusele(n) en(de)/
allen sine(n) toebehoerte(n) gelijc willem cust(er)ma(n) van zoerbeemde die goede te houde(n)/
plach inde p(ro)chie(n) van meensele(n) van binckee(m) en(de) van netrode belege(n) Te houde(n)/
te hebben en(de) te wynne(n) van half m(er)te die wesen sal int jaer ons he(re)n m cccc/
en(de) neghene tot ene(n) t(er)mine van ses ja(r)en lanc deen (et)c(etera) Dats te wete(n) de wynnende/
lande elx jaers hie(re)n binne(n) op neghene(n)twintich mudde rox en(de) vier mudde evene(n)/
der mate(n) van thiene(n) te wete(n) es ses halst(er) der selver mate(n) van elc mudde beyde/
vande(n) rogge en(de) evene(n) gerekent goit en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wael/
bereyt te sente andries misse apostels vallende en(de) tot ons(er) vrouwe(n) lichtmisse te/
betale(n) [en(de) te diest te leve(re)n] alle ja(r)e (et)c(etera) en(de) telke(n) als v(er)volghde scout Voert sal de vors(creven) wynne de beemde/
en(de) eeusele(n) aldair jaerlex hie(re)n binne(n) op xix holl(andsche) gulden(en) van goude te sente m(er)tens/
misse te betalen (et)c(etera) alle ja(r)e (et)c(etera) (et) quolib(et) ass(ecutu)[m] En(de) de vors(creven) wynne sal alle ja(r)e den/
vors(creven) t(er)mine dueren(de) een half boend(er) lants ov(er)mergele(n) op dat den mergel hale(n) tot [om] ene(n)/
halv(en) boend(er) lants daer mede tov(er)mergele(n) op dat h(er) philips den m(er)gel betaelt en(de) and(er)s/
niet
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt