SAL7711, Act: R°212.1 (67 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°212.1  
Act
Date: 1409-01-24

Transcription

2020-12-16 by Marijke Gevaert
It(em) want stote (et) tebat geweest heeft en(de) alnoch es tusschen he(re)n ja(n)ne van/
quaderibbe prieste(r) voir hem en(de) voir pete(re)n mychiele woute(re)n alite(n) m(ar)griete(n) (et)/
beat(ri)ce(n) sine(n) bruede(re)n en(de) suste(re)n die de selve(n) h(er) jan hier [in] heeft geloeft te v(er)vaen/
en(de) ja op deen side en(de) jan van berneem va(n) cortenb(er)ghe en(de) arnt van b(er)neem/
sijn sone te vore(n) uut sijns vad(er) broede gedaen voir hen en(de) voir jose sone des selfs/
jans van b(er)neem en(de) brued(er) des vors(creven) arnts [sine(n) sone] ja(n)ne mo(m)ba me(m)mart die docht(er) heeft/
des selfs jans va(n) b(er)neem magriete en(de) lijsbette(n) oic dochte(re) des selfs jans van/
b(er)neem die de vors(creven) jan van b(er)neem [en(de) arnt sijn sone geloeft] hier in heebbe(n) te v(er)vaen [op dand(er) side] van seke(re)n erfleke(n)/
en(de) onberuerleke(n) goede(n) die bleve(n) en(de) v(er)storve(n) sijn nae de doet symoens wile(n)/
van q(ua)deribbe ome des vors(creven) he(re)n jans en(de) sijnre brued(ere) en(de) suste(re)n en(de) arnts van/
b(er)neem en(de) sijnre brued(ere) en(de) suste(re)n Soe sijn de vors(creven) p(ar)tie(n) come(n) voe(r) scepen(e) van lovene(n)/
en(de) sijn des bleve(n) en(de) van alle(n) ande(re)n stote tebat en(de) deedinge(n) die si deen den ande(re)n/
teyssche(n) en(de) tyen [moege(n)] hebbe(n) tot op desen dach in segge(re)n en(de) vriendel(ic) iffene(re)n dats te/
wete(n) de vors(creven) ja(n) van b(er)neem [en(de) sijn sone] in woute(re) in ja(n)ne vande(n) meersb(er)ge en(de) woute(re)n vande(n)/
beemde ende h(er) jan van q[ua]deribbe in he(re)n woute(re)n dullebout priest(er) en(de) willeme/
ut(er)helicht En(de) hebben geloeft de beyde de vors(creven) p(ar)tie(n) vast en(de) gestede te houden/
soe wes de vors(creven) iiii segge(re)n hier in deser voege(n) dat de vors(creven) ja(n) van b(er)neem en(de)/
sijn kijnde(re) sine(n) eysch ende aensprake soe wes hi tot de(n) vors(creven) he(re)n ja(n)ne en(de) sine(n)/
bruede(re)n en(de) suste(re)n eysche(n) wille maken en(de) ov(er)geve(n) sal sine [den] segge(re)n van nu iii/
sondage naest comende binne(n) xiiii nachte(n) daer naest volgende om den vors(creven) he(re)n ja(n)ne/
en(de) sine(n) bruede(re)n en(de) suste(re)n hoe(r) v(er)antworde(n) binne(n) xiiii nachte(n) daer nae daer op te make(n)/
en(de) dat de selve h(er) jan en(de) sijn brued(er)s en(de) sust(er)s sijn [hoe(r)] v(er)antworde(n) ov(er)geve(n) salt binne(n) dese/
selve lest xiiii nachte En(de) den vors(creven) iiii segge(re)n beyde aensprake en(de) v(er)antworde/
gehadt dat si dan binne(n) xiiii nacht(n) nae deser w mae(n)t vors(creven) hoe(r) segge(n) tussche(n)/
de vors(creven) p(ar)tie(n) segge(n) en(de) ute(n) selen op dat si des eens en(de) van accorde gesijn co(n)nen/
En(de) soe wae(r) sijs niet eens gesijn en co(n)nen dat dan de vors(creven) iiii segge(re)n binne(n) den vors(creven)/
t(er)mine beyde aensprake v(er)antworde(n) en(de) alle des hier af come(n) en(de) bracht sal sijn voir/
hen brenge(n) sulen voe(r) scepen(e) van lovene en(de) halen en(de) neme(n) daer af een va(n) wittich/
vo(n)nisse gelijc of si des nae vorme(n) van recht gedingt hadden En(de) hebbe(n) geloeft beyde/
de vors(creven) p(ar)tie(n) vast en(de) gestede te houde(n) op de sake v(er)lore(n) soe wes de vors(creven) iiii segge(re)n/
hier af segge(n) en(de) t(er)minere(n) sele(n) of soe wes de scepen(en) van lovene op dats de segge(re)n/
niet gewerde(n) en conste(n) hen hier af voe(r) een vo(n)nisse geve(n) selen Met vorwarde soe/
wae(r) enich segge(r) [het] enig(er) p(ar)tie(n) gebrake dat de p(ar)tie(n) ene(n) ande(re)n in die stat wed(er) kiese(n)/
en(de) neme(n) sal moege() sond(er) argelist porta pynnoc ja(nuarii) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt