SAL7711, Act: R°78.2 (20 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°78.2  
Act
Date: 1407-02-15

Transcription

2020-06-16 by Marijke Gevaert
It(em) de meye(r) va(n) loeve(n) heeft aengesproken in de banc te loeve(n)/
voe(r) den meye(r) de scepen(en) van loeve(n) henricke stamelart van holsbeke/
seggende dat hi lijf en(de) goet verboert hadde tot ons genedichs he(re)n/
behoef van braba(n)t mids dien dien dat liede buyte(n) braba(n)t gedaeght/
soude hebbe(n) daer op dat hem die vors(creven) henr(ic) met sine(n) voe(r)spreke/
v(er)antworde seggende dat hi noyt man buyte(n) braba(n)t [en] gedaeghde en(de)/
des boet hi sine(n) eet ten heylege(n) soe dat hem de scepen(en) wijsde wa(n)t/
hi sine(n) eet boet dat hi dien doen soude dwelc hi dede gelijc hem/
scepen(en) wijsde Daer nae wijsde(n) de scepen(en) dat hi sijns eets volcome(n)/
wa(r)e cor(am) borch(oven) rogge k(er)smake(re) [np] naen xv rike naen xv febr(uarii)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt