SAL7711, Act: V°152.6 (45 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°152.6  
Act
Date: 1408-07-29

Transcription

2020-10-13 by Marijke Gevaert
It(em) lijsbet die wijf wilen was gord wellens van veltheem in jege(n)word(icheit)/
heeft gegeve(n) (et)c(etera) gielise wellens hee(re)n sone de wy(n)nende lande die de vors(creven)/
wilen gord hae(r) man te wy(n)nen nam van henrike van veltheem en(de) de wy(n)nende/
lande die de vors(creven) wilen gord oic na(m) te winne(n) jege(n) henrike wants inde/
p(ro)chie van veltheem belege(n) te houde(n) (et)c(etera) den t(er)mine te wete(n) van half m(er)te/
ov(er) [vii] jair deen nae dand(er) staph(ans) volgende in ald(er) vuege(n) en(de) maniere(n) dat/
die goede [de] vors(creven) gord wilen genome(n) hadde beke(n)nende de vors(creven) lijsbet hae(r)/
gheen recht dair in hebbende eisde(m)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt