SAL7711, Act: V°163.6 (52 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°163.6  
Act
Date: 1408-09-28

Transcription

2020-10-26 by Marijke Gevaert
It(em) want stote en(de) tebat en(de) gedinge opv(er)staen was tussche(n) mathise van doerne/
in deen side joffr(ouwe) katline(n) vande(n) driessche adame k(er)styne(n) en(de) katline(n) hae(r) nat(ur)lic/
kijnde(re) de welc si hadde van adame van v loo wilen in dande(re) van seke(re)n/
chijns goeden dair op de vors(creven) een so(m)me va(n) pe(n)ninge(n) gemaect w(er)t vande(n)/
vors(creven) wilen adame d(er) vors(creven) joffr(ouwe) en(de) hoe(re)n kijnde(re)n dair af de vors(creven) de welke/
de vors(creven) mathijs ond(er)staen heeft te quite(n) als momboe(r) sijns wijfs [als een vande(n) naeste(n) erfgename(n)] op alsulke(n)/
segge(n) als brued(er) adaem daems brued(er) d(er) ordene(n) van ons(er) vr(ouwe) de [vande(n) carmelite(n)] dair af/
segge(n) sal Soe hebbe(n) geloeft beyde de vors(creven) p(ar)tye(n) vast en(de) gestede te/
houde(n) soe wes de vors(creven) brued(er) adaam dair af segge(n) sal/
k(er)smake(re) rike xxviii sept(embris)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt