SAL7711, Act: V°271.1 (83 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°271.1  
Act
Date: 1409-06-03

Transcription

2021-01-01 by Marijke Gevaert
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen es tussche(n) q(ui)ntijn den becke(re) en(de) arnde/
van scaetborch die sijn docht(er) heeft van huysinge die arnt meynt dat hi die/
niet gehoude(n) en heeft alsoe hi die sculdich es te houden Soe sijn daer om/
de vors(creven) p(ar)tyen come(n) voe(r) scepen(en) (et)c(etera) en(de) sijn des bleve(n) in segge(re)n te wete(n)/
q(ui)ntijn in henrike vande(n) b(er)ghe voerspreke en(de) willeme den geyse(re) en(de) arnt/
in q(ui)ntijn van valkenborch en(de) henr(ic) van bevekeem wonechtich inde p(er)ricst(ra)te/
gelovende beyde p(ar)tyen vast (et)c(etera) cor(am) k(er)smake(re) pynnoc junii iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt