SAL7711, Act: V°410.2 (116 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°410.2  
Act
Date: 1410-05-19

Transcription

2021-04-26 by Marijke Gevaert
It(em) jonche(r) jan he(re) van rotselair in jegewordicheide(n) der scepen(en) (et)c(etera)/
heeft gegeve(n) ende bekent dat hi gegeve(n) heeft henrike vand(er) paelt van/
haeght en(de) laureyce van haeght van werchte(r) doude thiende/
van heyst gelijc de vors(creven) jonche(r) jan de vors(creven) thiende bynne(n) den/
dorpe van heyst houdende es Te houden en(de) te hebben van sente/
jans misse baptisten naest comende tot ene(n) t(er)mine van acht ja(r)en/
lang deen nae dand(er) daer nae sond(er) middel volghende dats [tewee] de vors(creven)/
twee ye(r)ste ja(r)e op hondert en(de) sessendertich gulden(en) hollansche van/
en(de) dand(er) j sess leste ja(r)e vande(n) vors(creven) t(er)mine op hondert en(de) vijftich/
hollansche gulden van goude goit en(de) gheve of de werde daer af in/
ande(re)n goede(n) gulden(en) gelde deen helicht te groetvastelavont en(de)/
dand(er) helicht te chinxene(n) te betalen [den vors(creven) jonche(r) ja(n)ne janne den ridd(er) sine(n) rentmees(ter) en(de) henrike vand(er)heyden sine(n) drossate ocht den ene(n)] alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine duerende/
en(de) telken t(er)mine als v(er)volghde schout En(de) oec vorwarde soe wa(r)e/
de vors(creven) henric vand(er) paelt en(de) laureyns bynne(n) den vors(creven) t(er)mine/
inde(n) vors(creven) thiende enighe scade name van gemeyne(n) orloghe of/
van tempeeste dat de vors(creven) jonch(er) jan den vors(creven) henr(icke) en(de) laureyce/
daer af rastoe(r) doen sal en(de) sculdich es te doene gelijc ander he(re)n hoe(re)n/
pachteners en(de) thienden(er)s hee(re)n aldaer van g bove(n) en(de) benede(n)/
van gelike(n) saken doen selen pynnoc jo(hanne) borch(oven) maii xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt