SAL7711, Act: V°90.2 (23 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°90.2  
Act
Date: 1407-03-14

Transcription

2020-07-15 by Marijke Gevaert
It(em) domicella m(ar)griete lo weduwe lodewijcs wile(n) lyeboys en(de)/
lodewijc lyeboys hoe(r) sone hebbe(n) gegeve(n) ende bekent dat sij gegeve(n)/
hebben gielise van onkele een stucke wijngards houdende eenentwintich/
roeden luttel min ocht meer belege(n) op stups [swanenberch] tussche(n) gords van/
huesde(n) ende pet(er) diederics te houde(n) te hebbe(n) [tot] ene(n) t(er)mine van ses/
ja(r)en lanc deen nae (et)c(etera) elx jaers hie(re)n binne(n) op trecht d(er) he(re)n/
vande(n) gronde daer voe(r) (et)c(etera) dats te wete(n) op twee oude grote scillinge/
ouds chijns ten behoerleke(n) (et)c(etera) En(de) voert aen op den derde(n) druyf/
op den vors(creven) wijngardt jaerlex wassende te leve(re)n inde persse/
des vors(creven) gielijs van unkele en(de) hier op hebbe(n) de vors(creven) joffr(ouwe) en(de)/
hoe(r) sone (et)c(etera) den vors(creven) wijngart den t(er)mine dueren(de) geloeft te waren/
de erve Oec heeft geloeft de vors(creven) gielijs [op] den vors(creven) wijngardt /
den t(er)mine dueren(de) wel en(de) d loflec van allen wercke te wercke(n)/
en(de) [gelijc sine(n) regenote(n)] de vors(creven) gielijse sal binne(n) den vors(creven) t(er)mine op den vors(creven) wijngardt/
sesse bot voed(er)s mests vuere(n) en(de) brenge(n) en(de) daer toe sal hem de/
vors(creven) lodewijc sine(n) wage(n) met sine(n) p(er)de(n) leene(n) om dat mest/
voe(r) den vors(creven) wijngart te vuere(n) en(de) de vors(creven) gielijs sal der vors(creven)/
joffrouwe(n) en(de) hae(re)n sone los houde(n) van perswyne en(de) om niet perssen/
cor(am) borch(oven) k(er)smake(re) xiiii m(ar)cii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt