SAL7712, Act: R°172.2 (30 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°172.2  
Act
Date: 1412-10-01

Transcription

2019-01-21 by Marijke Gevaert
It(em) het es comen in rechte voe(r) meye(r) ende scepen(en) van lovene johan van alken/
burghe(r) zu coelne en(de) heeft aengesprok(en) willeman arnoutsoene bontwerke(r)/
van antw(er)pen seggende dat de selve willeman comen wae(re) te mechlen en(de) hedde/
aldaer gehaven aen goede liede van mechlen porte(re)n xix l(i)b(ra) groete en(de)/
xv cronen en(de) dat hi hem die sculdech wae(re) woude de selve willeman/
daer jegen seggen hi en wae(re) hem die sculdech soe droeghs gaf de/
voirs(creven) jan hem dat te sine eede daer op de voirs(creven) willeman dede/
verantw(or)den sinen voirspreke d ond soe dat hi onder dande(r) boet sinen/
eet op dat de scepen(en) wijsden dat waer op de voirs(creven) scepen(en) vande(n) voirs(creven)/
meye(r) ghemaent wijsde voir een vonnisse dat de voirs(creven) willeman/
sine ontscout doen soude op de aensprake des voirs(creven) johans van/
alken gelijc de selve willeman dede en(de) schiet [af] vanden heylgen/
onghecalengeert vande(n) voirs(creven) janne van alke(n) ocht sinen voirspreke/
cora(m) rike oppendorp paulus custe(re) (et) walte(r)us capelleman/
scab(inis) lov(aniensibus) anno xii[mo] octobris p(ri)ma
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt