SAL7712, Act: R°177.2-V°177.1 (32 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°177.2-V°177.1  
Act
Date: 1412-10-17

Transcription

2019-01-21 by Marijke Gevaert
It(em) elis(abeth) rel(ic)ta arnoldi q(uon)da(m) de loenst de campenhout (et) f(ra)nco de/
loenst eius filius p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] in p(rese)ntia scabinor(um) hebben genome(n)/
en(de) bekent dat si genome(n) hebben van gielise ute(n) lye(ming)[en] de goede hier/
na bescreve(n) inde p(ro)chie van campenhout gelege(n) inden yersten een/
half dachmael lants gelege(n) op ruysbroekvelt tussche(n) heyne(n) fachijs/
en(de) wout(er) wile(n) vand(er) eyken Ite(m) een dachmael beemts luttel min of meer/
gelege(n) opt ertbrugge tussche(n) de goede gielijs ute(n) lye(ming)[en] en(de) willem scamp/
Ite(m) twee stuxken lants gelege(n) Ite(m) een stuxken lants gelege(n) op/
den paddenzipe ald(aer) naest den goede(n) gielijs ute(n) lye(ming)[en] en(de) oec ald(aer) naest/
den goede(n) henric dogge Ite(m) een stuxken lants gelege(n) opt selve velt/
tussche(n) de goede vranx dogge en(de) pet(er) vranx Ite(m) een dachmael ond(er)/
bossch en(de) eeusel gelege(n) aen den stert tussche de goede des vorscr(even)/
gielijs ute(n) lye(ming)[en] en(de) de strate aldaer Ite(m) (½) dachmael lants min/
xvi roeden gelege(n) opt loenst(er)velt tussche(n) de goede des vors(creven) gielijs/
ute(n) lye(ming)[en] en(de) pet(er) vranx Ite(m) lxii roeden lants gelege(n) opt selve velt/
tussche(n) de goede pet(er) vranx in beyde(n) siden Ite(m) iii vierdeel lants/
gelege(n) aenden werft tussche(n) de goede pet(er) vranx en(de) jan van winge/
Ite(m) iii vierdeel lants gelege(n) opden soe zoe tussche(n) de goede/
des heylichs geests van campenhout en(de) willem de pleck(ere) Ite(m)/
een dachmael lants gelege(n) op tiende bloc tussche(n) de goede des/
vors(creven) pet(er) vranx (et) gielijs ute(n) lye(ming)[en] Ite(m) een half boend(er) lants/
gelege(n) opt loenst(er)velt tussche(n) de goede des vors(creven) pet(er) vranx en(de)/
jan willems Ite(m) viertich roede(n) lants gelege(n) opt selve velt/
tussche(n) de goede des vors(creven) gielijs ute(n) lye(ming)[en] en(de) heyn gielijs/
It(em) huys en(de) hof met sine(n) toebehoerte(n) gelege(n) te campenhout/
tussche(n) tda(m)meke(n) en(de) de strate daer men gheet ten goede(n) wart/
vranc doghs
//
te houden te hebben(e) en(de) te wy(n)nen van nu kersmisse naest comen(de)/
tot ene(n) t(er)mine van drie jae(re)n lanc deen na dande(r) staphans volg(ende)/
elx jairs hie(re)n bynne(n) op vier mudde vierthie(n) molevate(n) en(de)/
half molevate rox goit en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n/
wael bereit d(er) mate(n) van loeve(n) te s(int) andries misse apostels/
te betale(n) en(de) te loeve(n) te leve(re)n alle jae(re) hier en bynne(n) en(de) telke(n) t(er)m(ijne)/
als v(er)volghde schout en(de) de vors(creven) wynne(n) suele(n) de vors(creven) lande/
wynne(n) w(er)ve(n) wel en(de) loflec gelijc sij hoe(re)n reengenote(n)/
bove(n) en(de) benede(n) en(de) tvors(creven) huysinge houdende van wande/
en(de) van dake den t(er)mine dueren(de) rike oppendorp oct(obris) xvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt