SAL7712, Act: R°183.3 (37 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°183.3  
Act
Date: 1412-11-04

Transcription

2019-03-07 by Marijke Gevaert
It(em) steve(n) vande(n) ekelhove(n) in jegenwordich(eit) der scepen(en) van loeven(en) gestaen heeft/
gekent en(de) gelijt dat hi gehave(n) ende ontfaen heeft van boudewijn willems sine(n)/
brueder xxvii holl(antsche) gulden(en) alse van alsulke(n) gebreke en(de) acht(er)stelle als hi [de vors(creven) steve(n)] betaelt/
hadde aen vand(en) huwelek(er) vorwarde(n) va aen roelove corsbout en(de) beat(ri)ce(n) sinen wive/
dwelc de vorscr(even) bouden en(de) sijn medep(ar)tie sculdich wae(re)n te voldoen den vor en(de)/
tontheffene den vors(creven) steve(n) na inhouden des seggens tussche(n) hen liede(n) voe(r)/
scepen(en) van loeve(n) geseeght gelijc de scepen(en) brieve van loeve(n) daer af gemaect/
van die(n) poente mencie maken beke(n)nende de selve steve(n) dat hem van dien/
poente en(de) gebreke volcomelic gnoegh gedaen sijnde cor(am) albus rike iiii no(vem)[br(is)]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt