SAL7712, Act: R°259.4 (52 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°259.4  
Act
Date: 1413-04-03

Transcription

2019-03-14 by Marijke Gevaert
It(em) joh(ann)nes vande(n) veere heeft geloeft en(de) daer toe te borghe geset/
yweyne rampaert dat hi dat eeusel geheite(n) sheylichs sgeests eeusel/
gelege(n) in de p(ro)chie van kyesekee(m) in des(er) voege te bete(re)n en(de) niet te arge(re)n/
en(de) soe wa(n)neer de ghene quame(n) die hen rechts v(er)meten tot de(n) vorscr(even)/
goeden dat hi dan sijn hant sal doen vande(n) selve(n) goede(n) tot aen diere/
tijt dat tvo(n)nis gesleten sal hebbe(n) wien die goede toebehoe(re)n suele(n)/
rike capellema(n) april(is) iii[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt