SAL7712, Act: R°264.6 (53 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°264.6  
Act
Date: 1413-04-20

Transcription

2019-08-05 by Marijke Gevaert
It(em) jan vand(er) borgh appelmenge(r) in jegenwordicheide(n) der scepen(en)/
van loeven gestaen heeft geconsenteert openbaerlec dat joes[e] pauwels [joese pauwels]/
ty(m)mere(n) en(de) opvare(n) sal moeghen [en(de)] jegen [en(de) aende] de gheevel de vande(n) huyse/
des vors(creven) jans vand(er) borgh gelege(n) inde parijsst[ra]te ten erve wart des/
vorscr(even) joess met platten stylen alsoe hoegh als de vors(creven) joess sijn/
thuys dat hi nu aldaer ty(m)mere(n) sal [doet doen make(n)] sond(er) argelist y rike spoelart/
fer(ia) t(er)tia in dieb(us) pent(ecostis) pascalib(us)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt