SAL7712, Act: R°280.6-V°280.1 (56 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°280.6-V°280.1  
Act
Date: 1413-06-16

Transcription

2019-09-16 by Marijke Gevaert
Ista l(itte)ra manebit sub cl(er)ico sub hac forma w(art) dat den vors(creven) gorde/
eneghe(n) w crot gedaen werde in alsulke(n) huyse als hi jege(n) de(n) vors(creven)/
mathise gecocht heeft gelege(n) op de beke [te] vinckenbosch tussche(n) de beke(n)/
(et) heilwige(n) vande(n) dyke of w(er)t hem want hi thuys bete(re)n moete/
dat dan de vors(creven) gord den vors(creven) brief hebben sal ... als een/
....
//
meyer te loeve(n) sijn sal soe sal de vors(creven) mathijs den vors(creven) gorde/
goede(n) in tvors(creven) huys voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n) (et)c(etera) en(de) dat/
geschiet sijnde soe sal de vors(creven) mathijs den vors(creven) br(ief) ov(er)hebbe(n)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt