SAL7712, Act: R°284.1 (59 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°284.1  
Act
Date: 1413-06-22

Transcription

2019-08-13 by Marijke Gevaert
It(em) wout(er) (et) heyn molemans gebrued(er)s [p(ri)us a pane joh(ann)is molema(n) eor(um) p(at)ris ema(ncipa)[ti]] (et) he(n)nen jan van udikeem/
sone henrix wilen van udikeem [van gheertsb(er)ge] sijn come(n) voe(r) scepen(en) van loeven/
en(de) hebben geloeft op lantssone arnde den brieve(re) en(de) [op] hoe(r) hi lijf en(de)/
op hoe(r) goet arnde den brieve(re) ne(m)m(er)meer vyantscap hatye [noch] woonguest/
te draghe(n) noch te doene bi hen selve(n) noch bi nyemande anders in/
negheenre maniere(n) van neghene(n) saken die gevalle(n) en(de) geschiet/
sijn tot opden dach van heden En(de) hebben voert geloeft hier in/
te vervaen ja(n)ne en(de) arnde heydemans gebrued(er)s en(de) ruelken/
ruelens van thiene(n) dat si den vors(creven) arnde gheen vyantscap/
draghen noch doen en suele(n) ind(er) maniere(n) als vorscr(even) cora(m) alb(o)/
spoelart in vi(gili)[a] joh(annis) ante nona(m)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt