SAL7712, Act: R°299.5 (63 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°299.5  
Act
, opletten marge met tussenlijn
Date: 1413-07-11

Transcription

2019-08-29 by Marijke Gevaert
It(em) reyne(r) corduwaen van binckeem in jegenwoirdich(eit) der scepen(en) van loeve(n)/
gestaen heeft genome(n) en(de) bekent dat hi genome(n) heeft van ja(n)ne vande(n)/
huffle scouth(eit) m(ijns) he(re)n des abds [des godshuys] van sente cornelijs opder ynden/
de cleyn thiende toebehoe(re)nde den vors(creven) godshuyde inder p(ro)chie van/
cumptich te houde(n) [en(de)] te hebben van half m(er)te naest leden tot ene(n)/
t(er)mine van xii jae(re)n lanc deen na dande(r) (et)c(etera)[staphans volghende] elx jairs hueren/
bynne(n) op om xxii mudde corens goit en(de) payabl alsulx corens/
als vand(er) vors(creven) thiende(n) jaerlex come(n) sal der mate(n) van thiene(n)/
dats te wete(n) ses halst(er) der selv(er) mate(n) voe(r) een mudde gerekent/
[te sente and(ries) messe [deen] te betale(n) en(de) bynne(n) den vroenhove te leve(re)n alle quolib(et) ass(ecutu)m ja(r)e de(n) voirs(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mijn alse vervolgde schout] En(de) allet goet vo en(de) stroe dat vand(er) vors(creven) thiende jaerlex come(n) sal/
dat sal de vors(creven) reyn(er) int hof b(re)ngen en(de) daer af mest maken/
en(de) wa dat wed(er) in op des v vors(creven) godshuys lant vueren [en(de) nerge(n)s eld(ers)] It(em) h(ier) af sijn/
borge(n) [des vors(creven) reyners als p(ri)ncipale sculde(re)n ongesundert en(de) ongesceide(n) en(de) elc voir al] jan vr van erenboud(egem) die men heet van rode natuerlic/
sone gielijs van erenboud(egem) en(de) yweyn clissen vleeschouwe(r) ...?/
quos indempnabit borch(oven) roelant eod(em) [scep(en) va(n) loeve(n)] eod(em)/
de welke de voirs(creven) reye(r) [hier af heeft] geloeft scad(eloes) quit(en) te houde(n)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt