SAL7712, Act: R°302.3 (65 of 114)
Search Act
previous | next
Act R°302.3  
Act
Date: 1413-07-20

Transcription

2019-08-03 by Marijke Gevaert
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen is tusschen henrike vande(n) wate(re) op deen side/
en(de) everart van mazits op dande(re) van alrehande scoude en(de) anders die deen den/
ande(re)n eysschende sijn soe sijn de vorscr(even) p(ar)tie(n) comen voe(r) scepen(en) van loeven en(de)/
sijn hier af en(de) van alle stoete die si deen den ande(re)n eysschende moege(n) sijn tot/
op opde(n) dach van heden bleven en(de) gep(ro) geco(m)p(ro)mitteert in segge(re)n en(de) vriendelic/
iffene(re)n dats te wete(n) de vors(creven) henrc vande(n) wate(re) in gorde van loeve(n) en(de)/
willeme sone jans clercs van corlemont en(de) de vors(creven) everart (et) in/
ja(n)ne colen van gottekem en(de) arnde die men heet ardenoes van nethene(n)/
in vuege(n) dat de vors(creven) iiii segge(re)n tyerst elk(en) p(ar)tye(n) besceit aengehoert/
hoe(r) segge(re) hier af seggen suelen tusschen dit en(de) sondach naest comende en(de) soe/
soe enich segge(re) gebrake enig(er) p(ar)tie(n) dat dan die p(ar)tie ene(n) ande(re)n segg(er) in/
die stat neme(n) sal moege(n) sond(er) argenlist Gelovende beyde de vors(creven)/
p(ar)tie(n) vast en(de) gestede te houde(n) soe wes de vors(creven) iiii segge(re)n hier af segge(n)/
en(de) t(er)mine(n) suele(n) op ene(n) band(uyn) van xx crone(n) vrancr(ijx) onse(n) gened(igen) he(re)/
van braba(n)t te betale(n) riekert? sw(er)tvege(re) julii xx[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt