SAL7712, Act: R°326.2-V°326.1 (72 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°326.2-V°326.1  
Act
Date: 1413-09-15

Transcription

2019-10-25 by Marijke Gevaert
It(em) cond si allen lieden dat een deylinge gemaect en(de) geschiet es tussche(n)/
joese absoloen den jonge(n) op deen side en(de) gielise den roesele(re) veruwe(r) met/
consente en(de) wille m(ar)grieten sijns wijfs op dande(r) side [op dande(r) side] vande(n) huysinge(n)/
mette(n) hove en(de) met allen sine(n) toebehoerte(n) gelege(n) inde broecst(ra)te tussche(n)/
de goede des proeffts van gwedo en(de) dande(re) goede des vorscr(even) joes ter/
broecst(ra)te(n) wart de vorscr(even) goede in twee deelen gedeylt synde Soe/
es gevallen den vorscr(even) joese in sijn deylinge tvorscr(even) tvorste huys mett(er)/
porte(n) en(de) metter ty(m)meringe(n) vand(er) selv(er) porte(n) bove(n) en(de) mette(n) hove gaende/
en(de) streckende vande(n) hornike vander muren staende [neve(n) tgpaetken aldaer] aen de porte lijnrecht/
acht(er)w(er)t tot op de leeme(n) want mett(er) selv(er) want en(de) mette(n) huyse huyske(n)/
dat vand(er) verwerrie(n) gesplete(n) es alsoe voert gaende tot aenden ove(n)poele/
en(de) alsoe wed(er) mette(n) ene(n) horike omgaende tot opden horike vand(en) m(ur)e(n)/
vand(er) cokene(n) en(de) acht(er)ste came(re) des vors(creven) gielijs en(de) alsoe voert mette(n) hove/
voert acht(er)w(er)t gaende neve(n) de vors(creven) mure tot opden hornike van acht(er)/
vand(er) selv(er) mure(n) en(de) van daer nues gaende tot opden divicst(er)s wis(en) uuterste(n)/
style vand(er) heymelicheit aldaer staende mette(n) wate(r)scape en(de) oec mette(n)/
nutscap en(de) p(ro)fite vande(n) doerweghe gaende voe(r) uut ter strate(n) gelege(n)/
tussche(n) de vors(creven) goede des vors(creven) joess en(de) tgedeelte des vors(creven) gielijs Op/
de helicht vande(n) alle den chijnse uut de alle den vorscr(even) goede(n) gaende/
[te gewoenlike(n) (etc)] En(de) voert op een half croene der munte(n) des coninx van vrancrike/
goet en(de) gheve jaerlex en(de) erflex chijns deen helich alle ja(r)e te sente/
jans misse baptiste(n) naes [den vors(creven) gielise en(de) sine(n) nacomelinge(n)] te betalen erflic hier na volghende met vorw(er)de(n)/
dat de vors(creven) joes den vorscr(even) erfchijns de vorscr(even) half croen erflex chijns/
q(ui)te(n) sal moege(n) van nu sente jans misse baptiste(n) naest comende bynne(n)/
tv drie ja(r)en daer na sond(er) middel volghende mett thien crone(n) en(de)/
een half d(er) munte(n) des coninx van vrancrike van goude goit en(de) gheve
//
en(de) met vollen chijnse Item es gevallen den vors(creven) gielise en(de) m(ar)griete(n)/
sine(n) wive in sijn [hoe(r)] deylinge dechst(er)te huys met sine(n) toe mett(er) cleyne(n) op/
[de dile staende] en(de) met sine(n) toebehoerte(n) ene(n)[en(de)] mette(n) nutscap en(de) p(ro)fite vande(n) doerweghe/
gaende voe(r) uut ter porte(n) ter strate(n) toe gelijc als dit gedeelte gelege(n) es tussche(n)/
tgedeelte des vorscr(even) tas joes en(de) goede des vorscr(even) proeffts van gwido/
op de helicht vande(n) chijnse uut alle den vorscr(even) goeden gaende ten behoerlike(n)/
tide te betale(n) Ite(m) is gevalle(n) den vors(creven) gielise en(de) m(ar)g(rieten) sine(n) wive in hoe(r)/
deylinge een half crone der munte(n) des coninx van vrancrike van goude goet/
en(de) gheve jaerlex en(de) erflex chijs alle ja(r)e den vors(creven) gielise en(de) sine(n) nacome/
linge(n) te sente jans misse baptiste(n) te betale(n) erflic hier na volgende [op tvors(creven) en(de) he gedeelte des vors(creven) joess gelege(n) als vors(creven)] Met/
vorwarde(n) dat de vors(creven) joess acht(er) op den vors(creven) sine(n) hof niet sette(n) noch ty(m)mer/
en sal dat den vors(creven) gielise sijn hicht van sijnre came(re)n noch cokene(n) acht(er) ver/
doncke(re)n sal [moege(n)] Oec es vorwarde dat de vors(creven) gielijs gheen recht hebben en sal/
buyte(n) den muere vand(er) vors(creven) sijnre came(re)n en(de) cokene(n) ten hove w(er)t des vors(creven)/
joess dan alleen sine(n) osendrup Et dese deylinge [aldus wittelic gedaen sijnde] hebbe(n) geloeft die vorscr(even) gielijs/
joes en(de) gielijs deen den ande(re)n vast en(de) gestede te houden elc van hen op des/
and(er)s gedeelte vors(creven) wittelc v(er)tyende en(de) oec elk deen den ande(re)n [van sine(n) gedeelte] altijt gnoech/
te doen alsoe dat elke(n) van hen (et)c(etera) sw(er)tvege(re) willem(air) sept(embris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt