SAL7712, Act: R°340.5 (79 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°340.5  
Act
Date: 1413-10-23

Transcription

2019-12-02 by Marijke Gevaert
It(em) sarteel en(de) joffrouwe marie vorscr(even) in jegenwordich(eit) der scepen(en) van loeven/
gestaen hebben geloeft en(de) toegeseeght [tot] den vors(creven) janne wayboem nu(m)mermeer gheen/
afdraghende worde seggen noch spreken en suelen in negheenrehande wijs/
noch en gheen saken voercke(re)n? in hind(er)nisse(n) des vorscr(even) jans van neghene(n)/
sake(n) die geschiet of gevalle(n) sijn tot op den dach van heden eisde(m)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt